સ્પાઈસી બટર સ્પૂન / Spicy Butter Spoon

સ્પાઈસી બટર સ્પૂન / Spicy Butter Spoon

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બેકિંગ માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૮-૧૦ નંગ

 

સામગ્રી :

સ્પૂન માટે :

માખણ ૩૦ ગ્રામ

ચીલી ફલૅક્સ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ચીઝ ખમણેલું ૧૦ ગ્રામ

મીઠુ ચપટી

બેકિંગ પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

મેંદો ૧૦૦ ગ્રામ

મીલ્ક પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

ટોપીંગ માટે :

માખણ ૧ ટી સ્પૂન

લસણ જીણું સમારેલું ૧ ટી સ્પૂન

ડુંગળી જીણી સમારેલી ૧

કેપ્સિકમ જીણા સમારેલા ૧

મકાઇ બાફેલી ૨ ટેબલ સ્પૂન

પનીર સમારેલું ૨ ટેબલ સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

રેડ ચીલી સૉસ ૧/૨ ટી સ્પૂન

 

સજાવટ માટે ચીઝ સ્લાઇસ ના નાના ટુકડા

 

રીત :

સ્પૂન માટે :

એક બાઉલમાં માખણ, ચીલી ફલૅક્સ અને ઓરેગાનો લો. બરાબર મીક્ષ કરો અને એકદમ ફીણી લો.

 

એમા, મીઠુ, ખમણેલું ચીઝ અને બેકિંગ પાઉડર ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

મેંદો અને મીલ્ક પાઉડર ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરી કઠણ લોટ બાંધી લો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી નાના નાના બોલ બનાવી લો અને જાડો ગોળ આકાર આપી વણી લો.

 

સ્પૂન આકાર ના કૂકી કટર વડે કાપી લો અને સૂપ માટેની કાચની ચમચીમાં ગોઠવી દો. (ઓવનપ્રુફ ચમચી જ ઉપયોગમાં લેવી.)

 

ઓવન પ્રી-હીટ કરી લો.

 

તૈયાર કરેલી સ્પૂન ૧૮૦° પર ૨૦ મિનિટ માટે બૅક કરી લો.

 

ટોપીંગ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો.

 

એમા જીણું સમારેલું લસણ, ડુંગળી, કેપ્સિકમ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

બાફેલી મકાઇ, સમારેલું પનીર, ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ઓરેગાનો, ચીલી ફલૅક્સ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ટોમેટો કેચપ, રેડ ચીલી સૉસ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ટોપીંગ તૈયાર છે.

 

બનાવવા માટે :

તૈયાર કરેલું ટોપીંગ, બૅક કરેલી સ્પૂનમાં ગોઠવી દો.

 

એની ઉપર ચીઝ સ્લાઇસ નો એક નાનો ટુકડો મુકી, સજાવો.

 

સ્પાઈસી બટર સ્પૂન તૈયાર છે.

 

તાજે તાજી જ પીરસો.

Preparation time 10 minutes

Baking time 20 minutes

Cooking time 5 minutes

Yield 8-10 pcs

 

Ingredients:

For Spoon:

Butter 30 g

Chilli Flakes ½ ts

Oregano ½ ts

Cheese grated 10 g

Salt pinch

Baking Powder ½ ts

Refined White Wheat Flour (Maida) 100 g

Milk Powder 2 tbsp

For Topping:

Butter 1 ts

Garlic finely chopped 1 ts

Onion finely chopped 1

Capsicum finely chopped 1

Corn boiled 2 tbsp

Cottage Cheese chopped 2 tbsp

Oregano ½ ts

Chilli Flakes ½ ts

Tomato Ketchup 1 tbsp

Red Chilli Sauce ½ ts

 

Small pieces of Cheese Slice for garnishing

 

Method:

For Spoon:

In a bowl, take Butter, Chilli Flakes and Oregano. Mix well and whisk well.

 

Add Salt, grated Cheese and Baking Powder. Mix well.

 

Add Refined White Wheat Flour and Milk Powder. Mix well.

 

Knead stiff dough adding little water slowly as needed.

 

Make a ball of prepared dough. Roll it shaping thick and big round.

 

Cut it with Spoon shape cookie cutter. Set it in a soup spoon of glass. (Please use only oven proof spoon).

 

Preheat oven.

 

Bake prepared spoon for 20 minutes at 180°. Then keep a side.

 

For Topping:

Heat Butter in a pan on low flame. Add finely chopped Garlic, Onion and Capsicum. When sautéed, add boiled Corn, chopped Cottage Cheese and mix well. Add Oregano and Chilli Flakes. Mix well. Add Tomato Ketchup and Red Chilli Sauce and mix well. Topping is ready.

 

For Assembling:

Arrange prepared Topping on baked Spoon.

 

Garnish with a small piece of Cheese Slice.

 

Serve it fresh.

 

Enjoy

Preparation time 10 minutes

Baking time 20 minutes

Cooking time 5 minutes

Yield 8-10 pcs

 

Ingredients:

For Spoon:

Butter 30 g

Chilli Flakes ½ ts

Oregano ½ ts

Cheese grated 10 g

Salt pinch

Baking Powder ½ ts

Refined White Wheat Flour (Maida) 100 g

Milk Powder 2 tbsp

For Topping:

Butter 1 ts

Garlic finely chopped 1 ts

Onion finely chopped 1

Capsicum finely chopped 1

Corn boiled 2 tbsp

Cottage Cheese chopped 2 tbsp

Oregano ½ ts

Chilli Flakes ½ ts

Tomato Ketchup 1 tbsp

Red Chilli Sauce ½ ts

 

Small pieces of Cheese Slice for garnishing

 

Method:

For Spoon:

In a bowl, take Butter, Chilli Flakes and Oregano. Mix well and whisk well.

 

Add Salt, grated Cheese and Baking Powder. Mix well.

 

Add Refined White Wheat Flour and Milk Powder. Mix well.

 

Knead stiff dough adding little water slowly as needed.

 

Make a ball of prepared dough. Roll it shaping thick and big round.

 

Cut it with Spoon shape cookie cutter. Set it in a soup spoon of glass. (Please use only oven proof spoon).

 

Preheat oven.

 

Bake prepared spoon for 20 minutes at 180°. Then keep a side.

 

For Topping:

Heat Butter in a pan on low flame. Add finely chopped Garlic, Onion and Capsicum. When sautéed, add boiled Corn, chopped Cottage Cheese and mix well. Add Oregano and Chilli Flakes. Mix well. Add Tomato Ketchup and Red Chilli Sauce and mix well. Topping is ready.

 

For Assembling:

Arrange prepared Topping on baked Spoon.

 

Garnish with a small piece of Cheese Slice.

 

Serve it fresh.

 

Enjoy Spicy Butter Spoon.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!