સ્પીનાચ & પોટેટો સૂપ / પાલક અને બટેટા નું સૂપ / Spinach & Potato Soup / Palak ane Bateta nu Soup

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

બટેટા મધ્યમ સાઇઝ ૨

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ડુંગળી નાની ૧

લસણ ૫ કળી

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

મરી પાઉડર ૧/૪ ટી સ્પૂન

જાયફળ પાઉડર ચપટી

પાલક સમારેલી ૨૦૦ ગ્રામ

ક્રીમ ૩ ટેબલ સ્પૂન

સજાવટ માટે ચીઝ

 

રીત :

બટેટાની છાલ કાઢી નાખો અને એક પ્રેશર કૂકર માં લઈ લો. પુરતુ પાણી અને થોડું મીઠુ ઉમેરો. ૪ સીટી જેટલુ પ્રેશર કૂક કરી લો.

 

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો.

 

એમા ડુંગળી, લસણ, મીઠુ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

મરી પાઉડર, જાયફળ પાઉડર અને સમારેલી પાલક ઉમેરો.

 

મધ્યમ તાપે થોડી વાર માટે પકાવો. એક બાજુ રાખી દો.

 

હવે, પ્રેશર કૂક કરેલા બટેટા એક પૅન માં લો.

 

એમા, તૈયાર કરેલું પાલક નું મીશ્રણ ઉમેરો.

 

બ્લેંડર વડે પીસી લો. જરૂર લાગે તો થોડું પાણી ઉમેરવું.

 

મીઠુ ઉમેરો અને થોડી વાર માટે ઉકાળો.

 

ક્રીમ ઉમેરો અને હજી થોડી વાર માટે ઉકાળો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

હવે, તૈયાર થયેલું સૂપ એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ખમણેલું ચીઝ છાંટી, સજાવો.

 

આયર્ન અને કાર્બોહાઈડ્રેટ થી ભરપુર સૂપ પીઓ, તંદુરસ્ત રહો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 20 minutes

For 2 persons

 

Ingredients:

Potato medium size 2

Butter 1 tbsp

Onion small 2

Garlic buds 5

Salt to taste

Black Pepper Powder ¼ ts

Nutmeg Powder Pinch

Spinach chopped 200g

Cream 3 tbsp

Cheese to garnish

 

Method:

Peal Potato and take in a pressure cooker. Add enough water and salt. Pressure cook to 4 whistles.

 

Heat Butter in a pan on low flame.

 

Add Onion, Garlic and Salt. Sauté well.

 

Add Black Pepper Powder, Nutmeg Powder and chopped Spinach.

 

Cook for a while on medium flame.

 

Take pressure cooked Potato in a pan.

 

Add prepared Spinach mixture.

 

Crush mixed stuff with a blender. Add water as required.

 

Add salt and boil it for a while.

 

Add Cream and mix well while boiling for a while.

 

Take prepared soup in a serving bowl.

 

Garnish with grated Cheese.

 

Serve Fresh and Hot.

 

Feel Healthily Satisfied with Iron and Carbohydrates Rich Soup…

સ્પાઈસી બટર સ્પૂન / Spicy Butter Spoon

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બેકિંગ માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૮-૧૦ નંગ

 

સામગ્રી :

સ્પૂન માટે :

માખણ ૩૦ ગ્રામ

ચીલી ફલૅક્સ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ચીઝ ખમણેલું ૧૦ ગ્રામ

મીઠુ ચપટી

બેકિંગ પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

મેંદો ૧૦૦ ગ્રામ

મીલ્ક પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

ટોપીંગ માટે :

માખણ ૧ ટી સ્પૂન

લસણ જીણું સમારેલું ૧ ટી સ્પૂન

ડુંગળી જીણી સમારેલી ૧

કેપ્સિકમ જીણા સમારેલા ૧

મકાઇ બાફેલી ૨ ટેબલ સ્પૂન

પનીર સમારેલું ૨ ટેબલ સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

રેડ ચીલી સૉસ ૧/૨ ટી સ્પૂન

 

સજાવટ માટે ચીઝ સ્લાઇસ ના નાના ટુકડા

 

રીત :

સ્પૂન માટે :

એક બાઉલમાં માખણ, ચીલી ફલૅક્સ અને ઓરેગાનો લો. બરાબર મીક્ષ કરો અને એકદમ ફીણી લો.

 

એમા, મીઠુ, ખમણેલું ચીઝ અને બેકિંગ પાઉડર ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

મેંદો અને મીલ્ક પાઉડર ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરી કઠણ લોટ બાંધી લો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી નાના નાના બોલ બનાવી લો અને જાડો ગોળ આકાર આપી વણી લો.

 

સ્પૂન આકાર ના કૂકી કટર વડે કાપી લો અને સૂપ માટેની કાચની ચમચીમાં ગોઠવી દો. (ઓવનપ્રુફ ચમચી જ ઉપયોગમાં લેવી.)

 

ઓવન પ્રી-હીટ કરી લો.

 

તૈયાર કરેલી સ્પૂન ૧૮૦° પર ૨૦ મિનિટ માટે બૅક કરી લો.

 

ટોપીંગ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો.

 

એમા જીણું સમારેલું લસણ, ડુંગળી, કેપ્સિકમ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

બાફેલી મકાઇ, સમારેલું પનીર, ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ઓરેગાનો, ચીલી ફલૅક્સ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ટોમેટો કેચપ, રેડ ચીલી સૉસ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ટોપીંગ તૈયાર છે.

 

બનાવવા માટે :

તૈયાર કરેલું ટોપીંગ, બૅક કરેલી સ્પૂનમાં ગોઠવી દો.

 

એની ઉપર ચીઝ સ્લાઇસ નો એક નાનો ટુકડો મુકી, સજાવો.

 

સ્પાઈસી બટર સ્પૂન તૈયાર છે.

 

તાજે તાજી જ પીરસો.

Preparation time 10 minutes

Baking time 20 minutes

Cooking time 5 minutes

Yield 8-10 pcs

 

Ingredients:

For Spoon:

Butter 30 g

Chilli Flakes ½ ts

Oregano ½ ts

Cheese grated 10 g

Salt pinch

Baking Powder ½ ts

Refined White Wheat Flour (Maida) 100 g

Milk Powder 2 tbsp

For Topping:

Butter 1 ts

Garlic finely chopped 1 ts

Onion finely chopped 1

Capsicum finely chopped 1

Corn boiled 2 tbsp

Cottage Cheese chopped 2 tbsp

Oregano ½ ts

Chilli Flakes ½ ts

Tomato Ketchup 1 tbsp

Red Chilli Sauce ½ ts

 

Small pieces of Cheese Slice for garnishing

 

Method:

For Spoon:

In a bowl, take Butter, Chilli Flakes and Oregano. Mix well and whisk well.

 

Add Salt, grated Cheese and Baking Powder. Mix well.

 

Add Refined White Wheat Flour and Milk Powder. Mix well.

 

Knead stiff dough adding little water slowly as needed.

 

Make a ball of prepared dough. Roll it shaping thick and big round.

 

Cut it with Spoon shape cookie cutter. Set it in a soup spoon of glass. (Please use only oven proof spoon).

 

Preheat oven.

 

Bake prepared spoon for 20 minutes at 180°. Then keep a side.

 

For Topping:

Heat Butter in a pan on low flame. Add finely chopped Garlic, Onion and Capsicum. When sautéed, add boiled Corn, chopped Cottage Cheese and mix well. Add Oregano and Chilli Flakes. Mix well. Add Tomato Ketchup and Red Chilli Sauce and mix well. Topping is ready.

 

For Assembling:

Arrange prepared Topping on baked Spoon.

 

Garnish with a small piece of Cheese Slice.

 

Serve it fresh.

 

Enjoy

Preparation time 10 minutes

Baking time 20 minutes

Cooking time 5 minutes

Yield 8-10 pcs

 

Ingredients:

For Spoon:

Butter 30 g

Chilli Flakes ½ ts

Oregano ½ ts

Cheese grated 10 g

Salt pinch

Baking Powder ½ ts

Refined White Wheat Flour (Maida) 100 g

Milk Powder 2 tbsp

For Topping:

Butter 1 ts

Garlic finely chopped 1 ts

Onion finely chopped 1

Capsicum finely chopped 1

Corn boiled 2 tbsp

Cottage Cheese chopped 2 tbsp

Oregano ½ ts

Chilli Flakes ½ ts

Tomato Ketchup 1 tbsp

Red Chilli Sauce ½ ts

 

Small pieces of Cheese Slice for garnishing

 

Method:

For Spoon:

In a bowl, take Butter, Chilli Flakes and Oregano. Mix well and whisk well.

 

Add Salt, grated Cheese and Baking Powder. Mix well.

 

Add Refined White Wheat Flour and Milk Powder. Mix well.

 

Knead stiff dough adding little water slowly as needed.

 

Make a ball of prepared dough. Roll it shaping thick and big round.

 

Cut it with Spoon shape cookie cutter. Set it in a soup spoon of glass. (Please use only oven proof spoon).

 

Preheat oven.

 

Bake prepared spoon for 20 minutes at 180°. Then keep a side.

 

For Topping:

Heat Butter in a pan on low flame. Add finely chopped Garlic, Onion and Capsicum. When sautéed, add boiled Corn, chopped Cottage Cheese and mix well. Add Oregano and Chilli Flakes. Mix well. Add Tomato Ketchup and Red Chilli Sauce and mix well. Topping is ready.

 

For Assembling:

Arrange prepared Topping on baked Spoon.

 

Garnish with a small piece of Cheese Slice.

 

Serve it fresh.

 

Enjoy Spicy Butter Spoon.

ક્વીક થીક સૂપ / Quick Thick Soup

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

ઓલીવ ઓઇલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લીલી ડુંગળી સમારેલી ૧/૪ કપ

લસણ જીણું સમારેલું ૩-૪ કળી

ગાજર જીણા સમારેલા ૧/૪ કપ

બટેટા સમરેલા ક્યુબ ૧/૪ કપ

ફણસી જીણી સમારેલી ૧/૨ કપ

ટોમેટો પ્યુરી ૧/૨ કપ

સાબુદાણા ૨ ટેબલ સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧/૪ કપ

તમાલપત્ર ૧

લેમનગ્રાસ ૧

પાલક ૧/૨ કપ

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

તુલસી ના પાન ૧ ટી સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

લીંબુ ૧/૨

સાથે પીરસવા માટે બ્રેડ

 

રીત :

સમારેલી લીલી ડુંગળી, લસણ, ગાજર, બટેટા ના ક્યુબ, ફણસી, ટોમેટો પ્યુરી, સાબુદાણા, ધાણાભાજી, તમાલપત્ર, લેમનગ્રાસ, ઓરેગાનો, ચીલી ફલૅક્સ, તુલસી ના પાન અને ૧ ગ્લાસ જેટલુ પાણી, આ બધુ એકીસાથે પ્રેશર કૂકરમાં લઈ, ૧ સીટી જેટલુ પ્રેશર કૂક કરી લો.

 

પ્રેશર કૂકર ઠંડુ થવા થોડી વાર માટે રાખી મુકો.

 

પછી, પ્રેશર કૂક કરેલી સામગ્રી, એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમા ઓલીવ ઓઇલ, પાલક, મીઠુ અને લીંબુ નો રસ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

હવે આ તૈયાર કરેલું સૂપ, એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

એની ઉપર ધાણાભાજી છાંટી, સજાવો.

 

ગરમા ગરમ પીરસો.

 

સ્વાદિષ્ટ ક્વીક થીક સૂપ પીઓ, સીસકારા બોલાવો.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 10 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

Olive Oil 1 tbsp

Spring Onion white chopped ¼ cup

Garlic chopped small 3-4 buds

Carrot chopped small ¼ cup

Potato chopped cubes ¼ cup

French Beans chopped small ½ cup

Tomato Puree ½ cup

Sago / Tapioca 2 tbsp

Fresh Coriander Leaves ¼ cup

Cinnamon Leaves 1

Lemon Grass 1

Spinach ½ cup

Oregano 1 ts

Chilli Flakes 1 ts

Holy Basil Leaves 1 ts

Salt to taste

Lemon Juice of ½ lemon

Bread for serving

 

Method:

In a pressure cooker, take chopped Spring Onion white, Garlic, Carrot, Potato cubes, French Beans, Tomato Puree, Tapioca, Fresh Coriander Leaves, Cinnamon Leaves, Lemon Grass, Oregano, Chilli Flakes and Holy Basil Leaves. Add 1 glass of water. Pressure cook to 1 whislte.

 

Leave pressure cooker to cool down.

 

Remove the stuff from pressure cooker to a bowl.

 

Add Olive Oil, Spinach, Salt and Lemon Juice. Mix very well.

 

Remove the prepared soup in a serving bowl.

 

Sprinkle Fresh Coriander Leaves to garnish.

 

Serve Hot.

 

Sizzle with Delicious Quick Thick Soup…

ગાર્લીક સ્પીનાચ સૂપ / Garlic Spinach Soup

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

લસણ ની કળી ફોતરાં સાથે ૧ લસણ ની

ડુંગળી ટુકડા કાપેલા ૧

પાલક ૧ બાઉલ

મરચા સમારેલા ૧

માખણ ૨ ટેબલ સ્પૂન

કેપ્સિકમ જીણા સમારેલા ૧

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

બેસિલ ના પાન ૫-૬

લીંબુ ૧/૨

કૉર્ન ફ્લૉર સ્લરી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

સજાવટ માટે તુલસી ના ૨-૩ પાન

 

રીત :

એક વાયર મેશ ઉપર ફોતરા સાથે જ લસણ ની બધી કળી ગ્રીલ કરી લો.

 

બધી બાજુ બરાબર ગ્રીલ કરવા અને બળી ના જાય એ માટે થોડી થોડી વારે ફેરવતા રહીને ધીમા તાપે ગ્રીલ કરો.

 

બરાબર ગ્રીલ થઈ જાય એટલે તરત જ લસણ ની બધી કળી ફોલી અને મોટા ટુકડા સમારી લો.

 

એક પૅન માં ધીમા તાપે ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ માખણ ગરમ કરો.

 

એમા સમારેલું લસણ, ડુંગળી અને મરચા ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે પાલક ઉમેરો, બરાબર મિક્સ કરો અને ધીરે ધીરે હલાવતા રહી, ધીમા તાપે ૫ થી ૬ મિનિટ માટે પકાવો.

 

પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી એને, મીક્ષરની જારમાં લઈ લો. એમા, બેસિલ ના પાન અને ૧ કપ પાણી ઉમેરો. હાઇ સ્પીડ પર મીક્ષર ચલાવી, બરાબર મિક્સ કરી લો.

 

ગરણીથી ગાળીને પાણી કાઢી નાખો અને પાલક નું મિશ્રણ એક બાજુ રાખી દો.

 

બીજા એક પૅન માં ધીમા તાપે ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ માખણ ગરમ કરો.

 

એમા, સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે તૈયાર કરેલું પાલક નું મિશ્રણ ઉમેરો.

 

એમા, ઓરેગાનો, ચીલી ફલૅક્સ, મીઠુ અને કૉર્ન ફ્લૉર સ્લરી ઉમેરો અને ૪ થી ૫ મિનિટ માટે ધીમા તાપે થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો.

 

પછી, લીંબુ નો રસ ઉમેરો. હલાવીને મિક્સ કરો.

 

પછી એને એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

એની ઉપર ૩-૪ તુલસી ના પાન મુકી સજાવો.

 

ગરમા ગરમ પીરસો.

 

ચટાકેદાર ગાર્લીક સ્પીનાચ સૂપ પીઓ, ભુખ ઉઘાડો.

Preparation time 15 minutes

Cooking time 20 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Garlic Buds of 1 garlic

Onion chopped pcs of 1 onion

Spinach 1 bowl

Green Chilli chopped 1

Butter 2 tbsp

Capsicum finely chopped 1

Oregano 1 ts

Chilli Flakes 1 ts

Holy Basil Leaves 5-6

Lemon Juice of ½ lemon

Corn Flour Slurry 1 tbsp

Salt

Holy Basil Leaves to garnish 2-3

 

Method:

Use wire mash to grill whole Garlic Buds with skin. Grill on low flame while turning Garlic Buds to roast all sides. Then, peel all grilled Buds and chop in big pieces.

 

Heat 1 tbsp of Butter in a pan on low flame. Add chopped Garlic, Onion and Green Chilli. When sautéed, add Spinach. Mix well and cook for 5-6 minutes on low flame while stirring. Remove the pan from the flame and leave it to cool down.

 

Then, take it in blending jar of mixer. Add Holy Basil Leaves. Add 1 cup of water. Blend it very well at high speed.

 

Strain it. Keep it a side.

 

Heat 1 tbsp of Butter in another pan on low flame. Add chopped capsicum. When sautéed, add prepared Spinach mixture. Add Oreagno, Chilli Flakes, Salt and Corn Flour Slurry. Stir it occasionally while on low flame for 4-5 minutes. Add Lemon Juice. Stir it and remove the pan from the flame.

 

Take it in a serving bowl.

 

Garnish with 2-3 Holy Basil Leaves.

 

Serve Hot.

 

Warm Up Appetite with Hot Garlic Spinach Soup…

કૉર્ન ચીયા પૅન કેક / Corn Chia Pan Cake

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૧૦ પૅન કેક

 

સામગ્રી :

મકાઇ નો લોટ ૧/૨ કપ

મસાલા ઓટ્સ પીસેલા ૧/૨ કપ

ચીયા સીડ્સ પલાળેલા ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મકાઇ ના દાણા બાફેલા ૧/૨ કપ

 

ગ્રીસીંગ માટે તેલ

 

રીત :

બધી જ સામગ્રી એકીસાથે એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી, ઘાટું ખીરું તૈયાર કરી લો. ૧૦ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

એક તવો ગરમ કરો.

 

ગરમ થયેલા તવા પર તેલ લગાવી દો.

 

આશરે ૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ ખીરું તેલ લગાવેલા તવા પર રેડો અને તરત જ જાડા, ગોળ આકારમાં ફેલાવી દો.

 

નીચેની બાજુ સેકાય જાય એટલે એને તવા પર ઉલટાવો. બન્ને બાજુ જરા આકરી સેકી લો.

 

આ રીતે બધી પૅન કેક સેકી લો.

 

ઘરે બનાવેલી લીલી ચટણી સાથે ગરમ ગરમ પીરસો.

 

વજન વધવાથી ના ડરો, આ ડાયેટ કેક જ છે. મન ભરીને માણો, કૉર્ન ચીયા પૅન કેક.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 10 minutes

Yield 10 Pan Cakes

 

Ingredients:

Maize Flour ½ cup

Spiced Oats crushed ½ cup

Chia Seeds soaked 1 tbsp

Salt to taste

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

Corn boiled ½ cup

 

Oil for greasing

 

Method:

Take all listed ingredients in a bowl. Add water as needed and prepare thick batter. Leave it to rest for 10 minutes

 

Preheat flat roasting pan. Grease heated pan with Oil. Pour approx 2 tbsp of prepared batter and spread in thick small round shape. When bottom side is roasted, flip it and roast another side. Roast both sided to dark brownish.

 

Repeat to prepare number of Pan Cake.

 

Serve Hot with homemade Green Chutney.

 

Keep in Control of Your Weight…Keep Eating Corn Chia Pan Cake…

ભુટ્ટે કી કીસ / મકાઇ નો ચેવડો / Bhutte ki Kees / Makai no Chevdo / Spices Corn Cream

ભુલ નહીં કરતા, ભુટટા ની બધી જ વાનગી પંજાબી જ નથી હોતી, આ તો છે, ભારતના હૃદયસમા રાજ્ય, મધ્ય પ્રદેશની ભેટ. ભુટ્ટે કી કીસ.

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

રાય ૧/૨ ટી સ્પૂન

જીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

લીમડો ૪-૫ પાન

મરચા સમારેલા ૨

ભુટ્ટો (તાજી મકાઇ) આખી ૨

દુધ ૧/૨ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

સજાવટ માટે ધાણાભાજી અને તાજું ખમણેલું નારિયળ

 

રીત :

ભુટટા ની છાલ કાઢી નાખો અને ખમણી લો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો.

 

એમાં રાય, જીરું, લીમડો અને સમારેલા મરચા ઉમેરો.

 

તતડે એટલે ખમણેલો ભુટ્ટો ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે દુધ ઉમેરો અને મધ્યમ તાપે ૭ થી ૮ મિનિટ માટે પકાવો. દુધ ઉભરાય ના જાય એ માટે થોડી થોડી વારે ધીરે ધીરે હલાવતા રહો. ભુટ્ટે કી કીસ તૈયાર છે.

 

પરંતુ જો એકદમ સુકુ બનાવવું હોય તો, હજી થોડી વાર માટે, બધુ જ દુધ બળી જાય ત્યા સુધી, થોડી થોડી વારે, ધીરે ધીરે હલાવતા રહી, ધીમે તાપે પકાવો.

 

પછી, ગરમ મસાલો અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો. હજી ૨ થી ૩ મિનિટ માટે ધીરે ધીરે હલાવતા રહી, ધીમા તાપે પકાવો.

 

પછી, એક સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લો.

 

ધાણાભાજી અને નારિયળ નું તાજું ખમણ છાંટી સજાવો.

 

તાજે તાજું, ગરમા ગરમ પીરસો.

Don’t get misunderstood…All Bhutta (Corn) Recipes are Not Punjabi. This is from the Heart of India…Madhya Pradesh…

Preparation time 5 minutes

Cooking time 15 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Oil 1 tbsp

Mustard Seeds ½ ts

Cumin Seeds ½ ts

Curry Leaves 4-5

Green Chilli chopped 2

Fresh Corn whole 2

Milk ½ cup

Salt to taste

Garam Masala ½ ts

 

Fresh Coriander Leaves and grated Fresh Coconut for garnishing.

 

Method:

Remove leaves on Fresh Corn and grate.

 

Heat Oil in a pan. Add Mustard Seeds, Cumin Seeds, Curry Leaves and chopped Green Chilli. When spluttered, add grated Fresh Corn. When sautéed, add Milk and cook for 7-8 minutes on medium flame while stirring occasionally to prevent Milk boiling over.

 

If you want this dry, cook until Milk steams away.

 

Add Salt and Garam Masala. Mix well. Cook for 2-3 minutes more.

 

Remove in a serving plate.

 

Garnish with sprinkle of Fresh Coriander Leaves and grated Fresh Coconut.

 

Serve Fresh and Hot.

 

Enjoy Tummy Filler Bhutte Ki Kees…

ટોમેટો ધનીયા શોરબા / Tomato Dhaniya Shorba / Tomato Coriander Shorba

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૧ બાઉલ

 

સામગ્રી :

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

મરી આખા ૫-૭

ધાણા આખા ૧ ટેબલ સ્પૂન

જીરું ૧ ટેબલ સ્પૂન

તજ નાના ટુકડા ૨

એલચો / મોટી એલચી ૧

લવિંગ ૫

ડુંગળી સમારેલી ૧

લસણ સમારેલું ૫ કળી

ગાજર જીણા સમારેલા ૨ ટેબલ સ્પૂન

ટમેટાં સમારેલા ૫-૬

આદું ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ધાણાભાજી ની ડાળખી સમારેલી ૧/૨ કપ

કાશ્મીરી લાલ મરચાં ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

માખણ ૧ ટી સ્પૂન

તજ-લવિંગ પાઉડર ચપટી

 

સાથે પીરસવા માટે ગાર્લિક બ્રેડ

 

રીત :

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો.

 

એમાં, આખા મરી, આખા ધાણા, જીરું, તજ નો ૧ ટુકડો, મોટી એલચી અને લવિંગ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે સમારેલી ડુંગળી, લસણ, ગાજર, ટમેટાં અને આદું ની પેસ્ટ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

થોડું પાણી અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

પૅન ઢાંકી દો અને ટમેટાં બરાબર પાકી જાય ત્યા સુધી મધ્યમ તાપે પકાવો.

 

પછી, ધાણાભાજી ની સમારેલી ડાળખી અને કાશ્મીરી લાલ મરચાં ની પેસ્ટ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

એક ગ્લાસ પાણી ઉમેરો અને થોડી વાર માટે મધ્યમ તાપે ઉકાળો.

 

પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને ગરણીથી ગાળીને આ મસાલાવાળું પાણી એક બાઉલમાં લઈ લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો.

 

એમાં તજ નો ૧ ટુકડો ઉમેરો.

 

તતડે એટલે મસાલાવાળું પાણી અને તજ-લવિંગ નો પાઉડર ઉમેરો.

 

હવે, તાપ વધારી, મધ્યમ તાપે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે ઉકાળો.

 

તાજે તાજું અને ગરમા ગરમ પીરસો. સાથે ગાર્લિક બ્રેડ પણ.

 

તાજગી અને સ્ફૂર્તિ અનુભવો, પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ ટોમેટો ધનીયા શોરબા પીઓ.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 20 minutes

Yield 1 bowl

 

Ingredients:

Oil 1 ts

Black Pepper 5-7

Whole Coriander 1 tbsp

Cumin Seeds 1 tbsp

Cinnamon 2 pcs

Big Cardamom 1

Clove buds 5

Onion chopped 1

Garlic chopped 5 buds

Carrots chopped 2 tbsp

Tomato chopped 5-6

Ginger Paste 1 ts

Salt to taste

Fresh Coriander Stalks chopped ½ cup

Kashmiri Red Chilli Paste 1 ts

Butter 1 ts

Clove-Cinnamon Powder Pinch

 

Garlic Breads for serving

 

Method:

Heat Oil in a pan.

 

Add Black Pepper, Whole Coriander, Cumin Seeds, Cinnamon 1 pc, Big Cardamom and Clove Buds and sauté well.

 

Add chopped Onion, Garlic, Carrots, Tomato and Ginger Paste. Mix well.

 

Add littler water and Salt. Mix well.

 

Cover the pan with a lid and cook on medium flame until Tomatoes are cooked well.

 

Add chopped Fresh Coriander Stalks and Kashmiri Red Chilli Paste. Mix well.

 

Add 1 glass of Water and let it boil on medium flame for a while.

 

Strain the mixture and collect Spiced Water in a bowl. Keep it a side.

 

Heat Butter in a pan on low flame.

 

Add 1 pc of Cinnamon.

 

When spluttered, add Spiced Water and Clove-Cinnamon Powder. Let it boil for 3-4 minutes on medium flame.

 

Serve Hot and Fresh with Garlic Breads.

 

Spice Up with Spicy and Healthy Tomato-Coriander Shorba.

ક્રિસ્પી ફ્રાઇડ ગ્રીન બીન્સ / Crispy Fried Green Beans / Cripsy Fries French Beans

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

ખીરા માટે :

મેંદો ૧ કપ

કૉર્ન ફ્લૉર ૨ ટેબલ સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

મરી પાઉડર જીણો ૧ ટી સ્પૂન

ટોમેટો સૉસ ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મજબ

 

અન્ય :

ફણસી (ગ્રીન બીન્સ/ફ્રેંચ બીન્સ) ૨૫૦ ગ્રામ

(આખી કે ફક્ત ૨ ટુકડામાં કાપેલી)

મેંદો ૧/૨ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ

મરી પાઉડર જાડો ૧ ટી સ્પૂન

બ્રેડ ક્રમ્બ (બ્રેડ નો ભૂકો) ૧ કપ

તળવા માટે તેલ

મેયોનેઝ અને ટોમેટો સૉસ પીરસવા માટે

 

રીત :

ખીરા માટે :

એક બાઉલમાં મેંદો અને કૉર્ન ફ્લૉર લો. એમાં લાલ મરચું પાઉડર, જીણો મરી પાઉડર અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. ટોમેટો સૉસ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરી લો. જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઇ જાડુ ખીરું બનાવી લો.

 

એક વાટકામાં મેંદો, જાડો મરી પાઉડર અને મીઠું મીક્ષ કરી લો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે તેલ ગરમ કરો. તૈયાર કરેલા મેંદાના મિક્સચર માં ફણસી રગદોડી, એક પછી એક ફણસી ને તૈયાર કરેલા ખીરામાં જબોળો અને તરત જ બ્રેડ ક્રમ્બ માં રગદોડી તરત જ તળવા માટે ગરમ કરેલા તેલ માં નાખી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લો.

 

મેયોનેઝ અને ટોમેટો સૉસ સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 10 minutes

For 2 persons

 

Ingredients:

For Batter:

Refined White Wheat Flour 1 cup

Corn Flour 2 tbsp

Red Chilli Powder 1 ts

Black Pepper Powder fine 1 ts

Tomato Sauce            2 tbsp

Salt to taste

Other Ingredients:

French Beans whole or cut each in 2 pieces only 250 gms

Refined White Wheat Flour ½ cup

Salt to taste

Black Pepper Powder coarse 1 ts

Bread Crumb 1 cup

Oil to fry

Mayonnaise and Tomato Sauce for serving

Method:

For Batter:

In a bowl, take Refined White Wheat Flour and Corn Flour. Add Red Chilli Powder, Black Pepper Powder (fine) and Salt. Mix well. Add Tomato Sauce and mix well again. Add water slowly as needed to prepare thick Batter.

 

In a bowl, take Refined White Wheat Flour. Add Black Pepper Powder (coarse) and Salt. Mix well.

 

Heat oil in a pan to deep fry. Roll French Beans in Refined White Wheat Flour mixture. Then, one by one, dip all French Beans in prepared Batter and roll in Bread Crumb to coat and put in heated oil to deep fry. Fry until get crispy.

 

Serve with Mayonnaise and Tomato Sauce a side on a serving plate to dip in for tastier taste on tongue.

ફણસી સ્ટીર ફ્રાય / Fansi Stir Fry / French Brans Stir Fry

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

ફણસી આખી ૨૫૦ ગ્રામ

તલ નું તેલ ૨ ટેબલ સ્પૂન

આદુ જીણો સમારેલો ૧ ટેબલ સ્પૂન

તાજા લાલ મરચા રીંગ કાપેલા ૧

મરી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

સોયા સૉસ ૧ ટી સ્પૂન

ચીલી સૉસ ૧ ટી સ્પૂન

વિનેગર ૧ ટી સ્પૂન

તલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

એક પૅન માં તલ નું તેલ ગરમ કરો.

 

એમાં જીણો સમારેલો આદુ અને તાજા લાલ મરચાં ઉમેરો.

 

થોડા સાંતડાઈ જાય એટલે આખી ફણસી ઉમેરો.

 

ધીમા-મધ્યમ તાપે ધીરે ધીરે હલાવો.

 

મીઠું ઉમેરો અને ધીરે ધીરે હલાવતા હલાવતા, થોડી થોડી વારે બધુ ઉપર-નીચે ફેરવતા રહો. આ રીતે ૮ થી ૧૦ મિનિટ માટે ધીમા-મધ્યમ તાપે પકાવો.

 

મરી પાઉડર ઉમેરો અને ધીરે ધીરે હલાવીને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

સોયા સૉસ, ચીલી સૉસ, વિનેગર અને તલ ઉમેરો. હલાવીને બરાબર મીક્ષ કરો. ૨ થી ૩ મિનિટ માટે પકાવો.

 

થોડા તલ ભભરાવી સજાવો.

 

સ્ટાર્ટર હોટ સલાડ તરીકે યા તો કોઈ તીખા તમતમતા ભોજન સાથે સાઇડ ડીશ તરીકે પીરસી શકાય.

 

અસલી સ્વાદ માણવા માટે તાજે તાજું જ પીરસો.

 

ફટાફટ બની જાય..

ફણસી સ્ટીર ફ્રાય..

Preparation time 5 minutes

Cooking time 10 minutes

For 2 persons

 

Ingredients:

French Beans whole 250 gms

Sesame Seeds Oil 2 tbsp

Ginger chopped small 1 tbsp

Fresh Red Chilli chopped in ring shape 1

Black Pepper Powder 1 ts

Soya Sauce 1 ts

Chilli Sauce 1 ts

Vinegar 1 ts

Sesame Seeds 1 tbsp

Salt to taste

 

Method:

Heat Sesame Seeds Oil in a pan. Add chopped Ginger and Fresh Red Chilli. Add Whole French Beans. Stir slowly to mix well on low-medium flame. Add Salt and stir slowly to turn over the stuff occasionally and cook for 8-10 minutes on low-medium flame. Add Black Pepper Powder and mix well stirring slowly. Add Soya Sauce, Chilli Sauce, Vinegar and Sesame Seeds. Stir to mix well continuing cooking for 2-3 minutes.

 

Garnish with little sprinkle of Sesame Seeds.

 

Serve Fresh and Hot as a Starter Hot Salad or as a Side Dish with Any Sizzling Meal.

 

Enjoy Simple and Quick-to-Cook French Beans Stir Fry.

મુલી સાલસા / Mooli Salsa / Daikon Salsa

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

લસણ ૫-૬ કળી

મરચાં સમારેલા ૧-૨

ડુંગળી સમારેલી ૧

મુલી / મુળા જીણા સમારેલા ૧

કેપ્સિકમ સમારેલા ૧

ટમેટાં જીણા સમારેલા ૨

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ધાણાભાજી ૧/૨ કપ

ટોમેટો કેચપ ૨ ટેબલ સ્પૂન

વિનેગર ૧ ટી સ્પૂન

તબાસ્કો સૉસ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

 

નાચોસ ચીપ્સ, સાથે પીરસવા માટે

 

રીત :

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં લસણ, મરચાં, ડુંગળી, મુલી અને કેપ્સિકમ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઇ જાય એટલે એમાં ટમેટાં અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. પૅન ઢાંકી દો.

 

ધીમા તાપે ૭ થી ૮ મિનિટ માટે પકાવો. પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને ઠંડુ થવા રાખી દો.

 

પછી, પકાવેલી સામગ્રીને ચોપરના બાઉલમાં લઈ લો અને અધકચરું ચોંપ કરી લો.

 

એમાં ધાણાભાજી, ટોમેટો કેચપ, વિનેગર, તબાસ્કો સૉસ, ઓરેગાનો અને ચીલી ફલૅક્સ ઉમેરો.

 

હવે, બરાબર ચોંપ કરી લો. સાલસા તૈયાર છે.

 

નાચોસ ચીપ્સ ઉપર આ સાલસા નું ટોપીંગ કરો. વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 5 minutes

For 2 persons

 

Ingredients:

Oil 1 ts

Garlic Buds 5-6

Green Chilli chopped 1-2

Onion chopped 1

Daikon (Mooli) chopped small 1

Capsicum chopped 1

Tomato finely chopped 2

Salt to taste

Fresh Coriander Leaves ½ cup

Tomato Ketchup 2 tbsp

Vinegar 1 ts

Tabasco Sauce ½ ts

Oregano 1 ts

Chilli Flakes 1 ts

 

Nachos for serving

 

Method:

Heat Oil in a pan. add Garlic Buds, chopped Green Chilli, Onion, Daikon and Capsicum. When sautéed, add chopped Tomato and Salt. Mix well. Cover the pan with a lid. Cook on low flame for 7-8 minutes. Remove the pan from flame and leave it to cool down.

 

Then, take cooked stuff in a bowl of chopper. Chop partially.

 

Add Fresh Coriander Leaves, Tomato Ketchup, Vinegar, Tabasco Sauce, Oregano and Chilli Flakes. Chop again well.

 

Top Nachos with this Salsa for better taste.

 

Sparkle the Taste of Nachos with Daikon Salsa…

error: Content is protected !!