આઇસક્રીમ ટૉપિકલ ટ્રીટ / Ice Cream Topical Treat

આઇસક્રીમ ટૉપિકલ ટ્રીટ / Ice Cream Topical Treat

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બ્રેડ સ્લાઇસ ૨

ઘી સેકવા માટે

દળેલી ખાંડ જરૂર મુજબ

બનાના સ્ટ્રોબેરી આઇસક્રીમ ૧ સ્કૂપ

કન્ડેન્સ મિલ્ક જરૂર મુજબ

 

કેળાં ની કાપેલી સ્લાઇસ સજાવટ માટે

 

રીત :

બધી બ્રેડ સ્લાઇસ ગોળ આકારમાં કાપી લો.

 

એને ઘી નો ઉપયોગ કરી બંને બાજુ સેકી લો.

 

પછી, બંને બાજુ દળેલી ખાંડ છાંટી દો.

 

પછી, એને એક સર્વિંગ પ્લેટ પર લો.

 

એના ઉપર એક સ્કૂપ જેટલો બનાના સ્ટ્રોબેરી આઇસક્રીમ મુકો.

 

એના ઉપર કન્ડેન્સ મિલ્ક છાંટો.

 

એના ઉપર કેળાંની સ્લાઇસ મુકી સજાવો.

 

તરત જ પીરસો.

 

આઇસક્રીમ માટે તો ક્યારેય ના જ કેમ પાડી શકાય..

 

એમાં પણ આવી ટૉપિકલ ટ્રીટ તો ના પાડવાની જ ના પાડે..

Preparation time 5 minutes

Cooking time 5 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

Bread Slices 2

Ghee to fry

Powder Sugar as needed

Banana Strawberry Ice Cream 1 Scoop

Condensed Milk as needed

 

Banana Slices for garnishing

 

Method:

Cut all Bread Slices in round shape.

 

Pan fry both sides of round cut Bread Slices using Ghee.

 

Dust both sides of pan fried bread slices with Powder Sugar.

 

Put a prepared Bread Slice on a serving plate.

 

Put a scoopful of Banana Strawberry Ice Cream on Bread Slice.

 

Drizzle Condensed Milk over it.

 

Put Banana Slices to garnish.

 

Serve immediately.

 

Ice Cream Treat is Always Hard to Resist…

Topical Treat Makes it Totally Irresistible…

 

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!