સુખડી કેક / Sukhdi Cake

સુખડી કેક / Sukhdi Cake

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૩૦ મિનિટ

૫૦૦ ગ્રામ

 

સામગ્રી :

ઘઉ નો લોટ ૩/૪ કપ

ઓટ્સ પાઉડર ૧/૪ કપ

સુંઠ પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

એલચી પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીક્ષ સુકો મેવો ૧/૨ કપ

(કાજુ, બદામ, અખરોટ, કાળી કિસમિસ, સનફ્લાવર સીડ્સ)

ઘી ૧/૨ કપ

ગોળ ૧/૨ કપ

દહી ૧/૨ કપ

દુધ ૧/૨ કપ

બેકિંગ પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

બેકિંગ સોડા ૧/૨ ટી સ્પૂન

સજાવટ માટે સુકો નારીયળ પાઉડર અને અળસી ના બી

કેક મોલ્ડ પર લગાવવા માટે ઘી અને ઘઉ નો લોટ

 

રીત :

એક બાઉલમાં ઘઉ નો લોટ, ઓટ્સ પાઉડર, સુંઠ પાઉડર અને એલચી પાઉડર લો. બરાબર મીક્ષ કરી, ચારણીથી ચાળી લો.

 

બીજા એક બાઉલમાં ઘી અને ગોળ લો. બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

એમા દહી અને દૂઘ ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

બેકિંગ પાઉડર અને બેકિંગ સોડા ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

પછી એમા, ઘઉના લોટનું મીશ્રણ ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

મીક્ષ સુકો મેવો ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

હવે, કેક મોલ્ડ પર ઘી લગાવી દો અને ઘઉનો લોટ છાંટી દો.

 

પછી, કેક મોલ્ડમાં તૈયાર કરેલું મીશ્રણ ભરી દો.

 

એની ઉપર સુકો નારીયળ પાઉડર અને અળસી ના બી છાંટી, સજાવો.

 

ઓવન પ્રી-હીટ કરી લો.

 

પ્રી-હીટ કરેલા ઓવનમાં કેક મોલ્ડ મુકી, ૧૮૦° પર ૩૦ મિનિટ માટે બૅક કરી લો.

 

બૅક થઈ જાય એટલે ઓવનમાંથી બહાર કાઢી લઈ, ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, મોલ્ડમાંથી કાઢી લો. સુખડી કેક તૈયાર છે.

 

પરીવાર ના સુખદ આરોગ્ય માટે, ગુજરાતી બા (મમ્મી) એ આપેલા આરોગ્યપ્રદ વાનગીઓના સમૃદ્ધ વારસામાંથી એક વાનગી એટલે સુખડી.

 

આપણે અહી એ સુખડીને, એના તમામ પૌષ્ટીક તત્વો અકબંધ રાખીને પણ થોડી આધુનિક રીતે તૈયાર કરી છે એટલે બૅક કરી છે અને એટલે જ એને સુખડી કેક કહીએ છીએ.

 

ઘઉ નો લોટ, ગોળ અને ઘી નું સંયોજન, ખુબ જ આરોગ્ય પ્રદાન કરે છે. એનાથી સ્નાયુ મજબુત બને છે અને લોહીનું પરીભ્રમણ નિયંત્રીત રહે છે.

Preparation time 10 minutes

Baking time 30 minutes

Yield 500g

 

Ingredients:

Whole Wheat Flour ¾ cup

Oats Powder ¼ cup

Dried Ginger Powder 2 tbsp

Cardamom Powder ½ ts

Mix Dry Fruits ½ cup

(Cashew Nuts, Almods, Walnut, Black Raisins, Sunflower Seeds)

Ghee ½ cup

Jaggery ½ cup

Curd ½ cup

Milk ½ cup

Baking Powder 1 ts

Baking Soda ½ ts

Coconut and Flax Seeds for garnishing

 

Ghee and Whole Wheat Flour for greasing and dusting cake mould

 

Method:

Take in a mixing bowl, Whole Wheat Flour, Oats Powder, Dried Ginger Powder and Cardamom Powder. Mix well and sieve it.

 

Take in another mixing bowl, Ghee and Jaggery. Mix well.

 

Add Curd and Milk. Mix well.

 

Add Baking Powder and Baking Soda. Mix well.

 

Add Whole Wheat Flour mixture and mix very well.

 

Add Mix Dry Fruits and mix well.

 

Grease a cake mould with Ghee and dust it with Whole Wheat Flour.

 

Fill cake mould with prepared batter.

 

Sprinkle Coconut and Flax Seeds to garnish.

 

Preheat oven.

 

Bake at 180° for 30 minutes.

 

After baking, leave it to cool off.

 

Unmould and serve.

Sukhdi is a traditional sweet gifted by Gujarati Baa (mothers) for good health of family.

 

Combination of Whole Wheat Flour, Jaggery and Ghee provides lot of health benefits to strengthen muscles and improve blood circulation.

 

Giving a twist to traditional healthy Sukhdi

 

We make it a modern sweet…

 

Sukhdi Cake…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!