શાહી શીકંજી / Shahi Shikanji

શાહી શીકંજી / Shahi Shikanji

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

દૂધ ૧ કપ

સ્વીટ કન્ડેન્સ મિલ્ક ૧/૪ કપ

કેસર ૩-૪ તાર

જાયફળ પાઉડર ચપટી

જાવંત્રી પાઉડર ચપટી

એલચી પાઉડર ચપટી

દહી નો મસકો ૧/૪ કપ

દૂધ ની મલાઈ ૧ ટેબલ સ્પૂન

કાજુ ટુકડા ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન

બદામ ની કતરણ ૧/૪ ટેબલ સ્પૂન

પિસ્તા ની કતરણ ૧/૪ ટેબલ સ્પૂન

કિસમિસ ૧/૪ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

એક પૅન માં દૂધ અને સ્વીટ કન્ડેન્સ મિલ્ક લો અને મધ્યમ તાપે ઉકાળવા મુકો.

 

ઉકળવાનું શરૂ થાય એટલે કેસર, જાયફળ પાઉડર, જાવંત્રી પાઉડર, એલચી પાઉડર ઉમેરો અને થોડી થોડી વારે હલાવતા રહી ઉકાળો. એકદમ ઉકાળવા માટે, જરૂર મુજબ તાપ થોડી વાર ધીમો અને થોડી વાર મધ્યમ કરતાં રહો. દૂધ ઘાટુ થઈ જાય ત્યા સુધી આ રીતે ઉકાળો. પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, કમ સે કમ ૨ કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખી દો.

 

પછી એને, મીક્ષરની એક જારમાં લઈ લો.

 

એમાં દહી નો મસકો અને દૂધ ની મલાઈ ઉમેરો.

 

ફક્ત ૫ થી ૭ સેકંડ માટે જ મીક્ષર ફેરવી જરા મિક્સ કરી લો.

 

પછી એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમાં કાજુ ટુકડા, બદામ ની કતરણ, પિસ્તા ની કતરણ અને કિસમિસ ઉમેરો. મિક્સ કરો.

 

કમ સે કમ ૧ કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખી દો.

 

હવે, એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં લો.

 

એની ઉપર થોડા કાજુ ટુકડા અને થોડી પિસ્તા ની કતરણ મૂકી સુશોભિત કરો,

 

ઠંડુ ઠંડુ જ પીરસો.

 

ઠંડી ઠંડી શાહી સિંકજી પીઓ. ઉનાળા ની ગરમી માં આરામ ફરમાવો.

 

ભારત દેશ ના હ્રદય સમા રાજ્ય, મધ્યપ્રદેશ ની એક રજવાડી ભેટ, શાહી શીકંજી.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 10 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

Milk 1 cup

Sweetened Condensed Milk ¼ cup

Saffron threads 3-4

Nutmeg Powder Pinch

Mace Blade Powder Pinch

(Javantri in Gujarati)

Cardamom Powder Pinch

Hung Curd ¼ cup

Milk Cream 1 tbsp

Cashew Nuts pieces ½ tbsp

Almonds chips ¼ tbsp

Pistachio pieces ¼ tbsp

Raisins ¼ tbsp

 

Method:

Take Milk and Sweetened Condensed Milk in a pan and put it on medium flame to boil. When it starts to boil, add Saffron threads, Nutmeg Powder, Mace Blade Powder, Cardamom Powder and continue boiling while stirring occasionally and reducing-increasing flame to boil it repeatedly until it becomes thick.

 

Then, leave it to cool down and refrigerate for at least 2 hours.

 

Take it in a blending jar of your mixer. Add Hung Curd and Milk Cream. Just churn it for 5-7 seconds only.

 

Mix Cashew Nuts pieces, Almonds chips, Pistachio pieces and Raisins.

 

Refrigerate it for at least 1 hour.

 

Take it in a serving glass.

 

Garnish with few pieces of Cashew nuts and Pistachio.

 

Serve chilled.

 

Just Chill Out with Chilled Shashi Shikanji…

 

The Royal Gift from the Core State of India…Madhya Pradesh…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!