અશેડીયા ના લાડુ / Ashdiya na Laddu

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૧૦ લાડુ

 

સામગ્રી:

અશેડીયો ૧/૪ કપ

બદામ ૧/૪ કપ

સુકા નારીયળ નું ખમણ ૧ કપ

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

ગોળ ૧/૨ કપ

એલચી ૧ ટી સ્પૂન

 

રીત:

એક પૅનમાં અશેડીયો કોરો જ સેકો.

 

અધકચરો સેકાય જાય એટલે એમાં બદામ ઉમેરી, સેકો.

 

અધકચરું સેકાય જાય એટલે એમાં, સુકા નારીયળ નું ખમણ ઉમેરી, સેકો.

 

બધુ બરાબર સેકાય જાય એટલે પૅનમાંથી કાઢી લઈ, મીશ્રણને ઠંડુ થવા દો.

 

પછી, મીશ્રણને મીક્ષરની જારમાં લઈ, બારીક પીસી લો.

 

હવે, એક પૅનમાં ઘી અને ગોળ લઈ, ગોળ ઓગળી જાય ફક્ત એટલું જ ગરમ કરો.

 

ગોળ ઓગળી જાય એટલે એમાં, પીસેલું મીશ્રણ અને એલચી ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

તૈયાર થયેલા મીશ્રણમાંથી નાના-નાના લાડુ વાળી લો.

 

લાડુ ઠંડા થઈ જાય એટલે એક એરટાઇટ બરણીમાં ભરી દો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 10 minutes

Yield 10 laddu

 

Ingredients:

Ashediyo ¼ cup

Almond ¼ cup

Dry Coconut shredded 1 cup

Ghee 1 tbsp

Jaggery ½ cup

Cardamom 1 ts

 

Method:

Dry roast Ashedio in a pan.

 

When roasted partially, add Almond and dry roast.

 

When roasted partially, add shredded Dry Coconut and dry roast.

 

When everything is roasted well, remove from pan and leave this roasted mixture to cool off.

 

Then, take mixture in a jar of mixer and crush to fine powder.

 

Now, take Ghee in a pan and Jaggery. Heat it up only to melt Jaggery.

 

When Jaggery is melted, add crushed mixture and Cardamom. Mix very well.

 

Prepare number of balls of prepared mixture.

 

Laddu is ready.

 

Leave it to cool off, then, store in an airtight container.

બુંદી ના લાડુ / Bundi na Laddu

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૧૦ લાડુ

 

સામગ્રી:

બેસન ૧ કપ

સોડા બાય કાર્બ ૧/૮ ટી સ્પૂન

કેસર પાઉડર ચપટી

તળવા માટે તેલ

ખાંડ ૧ કપ

એલચી પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

ઘી ૨ ટેબલ સ્પૂન

કાજુ ટુકડા ૨ ટેબલ સ્પૂન

કીસમીસ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત:

એક બાઉલમાં, બેસન, સોડા બાય કાર્બ, કેસર પાઉડર લો. જરૂર મુજબ પાણી ઉમરી, બહુ ઘાટુ પણ નહીં અને બહુ પાતળુ પણ નહીં, એવું ખીરું તૈયાર કરો. હેન્ડ બ્લેંડર વડે બ્લેન્ડ કરી, ખીરું એકરસ બનાવી લો. તૈયાર થયેલું ખીરું ૧૦ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

તળવા માટે તેલ ગરમ કરો. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તાપ ધીમો કરી દો.

 

ગરમ તેલ થી અંદાજે ૪ ઇંચ જેટલો ઊંચે, કાણા વારો જારો પકડી રાખી, એમાં, એક ચમચા વડે ખીરું મુકો. જારો હલાવવો નહી. જારામાંથી ધીરે ધીરે ખીરાના ટીપા, ગરમ તેલમાં પડશે. એને ધીમા તાપે બરાબર તળી લો.

 

બરાબર તળાયેલી બુંદીને એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

હવે, એક પૅનમાં ખાંડ લો અને ખાંડ ઢંકાઈ એટલુ પાણી ઉમેરો. કેસર પાઉડર, એલચી પાઉડર ઉમેરો. પૅન ને ધીમા તાપે મુકી, ૧ તાર ની ચાસણી તૈયાર કરી લો.

 

ચાસણી તૈયાર થઈ જાય એટલે એમાં બુંદી ઉમેરી, બુંદી ભાંગી ના જાય એ ખ્યાલ રાખી હલાવતા રહી, બરાબર મીક્ષ કરી દો. બુંદીમાં બધી ચાસણી સોસાય જાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહો.

 

હવે એમાં, ઘી, કાજુ ટુકડા અને કીસમીસ ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી, થોડું ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, તૈયાર થયેલા બુંદીના મીશ્રણમાંથી નાના નાના લાડુ વાળી લો.

 

લો, આ બુંદી લાડુ તૈયાર.

 

ગણેશચતુર્થી નિમિતે ગણપતીબાપા ને ધરાવો.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 15 minutes

Yield 10 Laddu

 

Ingredients:

Gram Flour 1 cup

Soda-bi-Carb 1/8 ts

Saffron Powder pinch

Oil to deep fry

Sugar 1 cup

Cardamom Powder ½ ts

Ghee 2 tbsp

Cashew Nuts pcs 2 tbsp

Raisins 1 tbsp

 

Method:

Take in a bowl, Gram Flour, Soda-bi-Carb, Saffron Powder. Add water as needed to prepare batter. Batter should not be very thin as well not very thick. Blend it with handy blender for consistency. Leave it to rest for 10 minutes.

 

Heat Oil to deep fry. When Oil is heated, reduced flame to low.

 

Hold a slotted spoon approx. 4 inches above heated Oil and pour prepared batter using another spoon on slotted spoon. Please don’t move or shake slotted spoon when batter is on it. Droplets of batter will fall gradually through slots (holes) into heated Oil. Deep fry well on low flame.

 

Then, take deep fried Bundi in a bowl.

 

Now, take Sugar in a pan and add water enough to cover Sugar in a pan. Add Saffron Powder, Cardamom Powder. Put pan on low flame. Prepare 1 string syrup.

 

When syrup is ready, add prepared Bundi in syrup and keep stirring to mix well taking care of not crushing Bundi. Stir until syrup is absorbed. Then, remove pan from flame.

 

Now, add Ghee, Cashew Nuts pieces and Raisins. Mix well. Leave it for a while to cool it of somehow.

 

Then, prepare number of balls of prepared Bundi mixture.

 

Bundi Laddu is ready.

 

Offer this delicious Bundi Laddu to Bappa…Ganpati Bappa on Ganesh Chaturthi.

તલ ની લાડુડી / Tal ni Ladudi / Sesame Seeds Laddu

તૈયારી માટે ૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨૫૦ ગ્રામ લાડુ

 

સામગ્રી:

તલ ૧ કપ

ગોળ ૧/૩ કપ

ઘી ૧ ટી સ્પૂન

 

રીત:

એક પૅનમાં તલને કોરા જ સેકી લો અને સેકાઈ જાય એટલે એક બાજુ રાખી દો.

 

હવે, એક પૅનમાં ગોળ લો અને એમાં ઘી ઉમેરી, પૅનને ધીમા તાપે મુકી, સતત હલાવતા રહી, ગોળ નો પાયો કરવાનો છે. ગોળને સતત હલાવતા રહો. થોડો કલર બદલે એટલે એક ટીપા જેટલો ગોળ, પાણી ભરેલી એક વાટકીમાં નાખો. જો ગોળ કડક થઈ જાય, તો પાયો તૈયાર છે. જો ગોળ હજી નરમ હોય, તો હજી થોડી વાર માટે હલાવતા રહો. પરંતુ, ગોળ બહુ લાલ ના થઈ જાય એ ખાસ ખ્યાલ રાખો.

 

પછી, તરત જ, સેકેલા તલ ઉમેરી, ઝડપથી મીક્ષ કરી, તરત જ પૅનને તાપ પરથી હટાવી લો.

 

તલને ગોળમાં બરાબર મીક્ષ કરી, થોડું ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો. બહુ વધારે વાર ના રાખી મુકવુ.

 

થોડું ઠંડુ થઈ જાય એટલે મીશ્રણમાંથી નાના નાના બોલ તૈયાર કરી લો.

 

તલ ની લાડુડી તૈયાર છે.

 

તાજે તાજી જ આરોગો અથવા સાવ ઠંડી થઈ જાય ત્યા સુધી રાખી મુકી, પછી, એરટાઇટ બરણીમાં ભરી દો.

Preparation time 0 minutes

Cooking time 15 minutes

Yield 250g Ladu

 

Ingredients:

Sesame Seeds 1 cup

Jaggery 1/3 cup

Ghee 1 ts

 

Method:

Dry roast Sesame Seeds in a pan and keep a side when roasted.

 

Now, take Jaggery in a pan and add Ghee. Put pan on low flame and stirring Jaggery continuously, we need to prepare foundation of Jaggery. Stir Jaggery continuously. When colour of Jaggery is changed a little bit, take a drop of Jaggery and put in a bowl filled with water. If Jaggery becomes hard in the water, foundation is ready. If Jaggery is still soft, continue stirring in pan on low flame for a while. Just take care that Jaggery should not become very reddish.

 

When Jaggery foundation is ready, immediately, add roasted Sesame Seeds and mix well quickly and immediately remove pan from flame.

 

Mix Sesame Seeds very well with melted Jaggery. Then, leave for a while to cool off somehow. Please don’t leave for long,

 

When, it’s cooled off somehow, make number of small balls of mixture.

 

Tal ni Ladudi / Sesame Seeds Laddu is ready.

 

Serve fresh or leave them for few minutes to cool off, then, store in an airtight container.

શિયાળ બદામ અને સીંગના લાડુ / Shiyal Badam ane Sing na Laddu / Fox Nuts and Peanuts Laddu

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૦ મિનિટ

૧૨ લાડુ

 

સામગ્રી:

પીનટ બટર ૨ ટેબલ સ્પૂન

ખારીસીંગ પીસેલી ૧/૪ કપ

ઓટ્સ સેકેલા ૧/૪ કપ

શિયાળ બદામ નો પાઉડર ૧/૪ કપ

(ફોક્સ નટ્સ / મખના)

મીલ્ક પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

મધ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત:

ચોક્કસપણે, સૌથી સરળ વાનગીઓમાંની આ એક વાનગી છે. આથી વધારે સરળ અને સહેલી વાનગી મળી જ ના શકે.

 

તો, સરળતાથી બધી જ સામગ્રી એકીસાથે એક બાઉલમાં લઈ લો અને બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

હવે, તૈયાર કરેલા મીશ્રણમાંથી ૨ થી ૩ ટેબલ સ્પૂન જેટલું લો અને ગોળ આકાર આપો અથવા ડિઝાઇનર આકાર માટે મોલ્ડ નો ઉપયોગ કરો.

 

આ રીતે બધા લાડુ તૈયાર કરી લો.

 

તાજે તાજા જ પીરસો યા તો પછી જરૂર મુજબ પીરસવા માટે એક એરટાઇટ બરણીમાં ભરી દો.

 

બોલો.. હવે શું કહેશો..!!!???

 

સાવ જ સરળ વાનગી છે કે નહીં ..!!!???

Preparation time 10 minutes

Cooking time 0 minute

12 Laddu

 

Ingredients:

Peanut Butter 2 tbsp

Roasted Salted Peanuts crushed ¼ cup

Oats roasted ¼ cup

Fox Nuts Powder (Makhana / Shiyal Badam) ¼ cup

Milk Powder 2 tbsp

Honey 2 tbsp

Ghee 1 tbsp

 

Method:

For sure, this is one of the simplest recipes. We cannot have simpler and easier than this recipe.

 

So, simply, take all listed ingredients in a bowl, mix very well.

 

Take 2-3 tbsp of prepared mixture and give it a ball shape or use a mould for designer shape.

 

Prepare number of Laddu.

 

Serve fresh or store in an airtight container to use when needed.

 

Now, what is your say…!!!???

 

Isn’t it one of the simplest recipe…!!!???

 

કાટલા ના લાડુ / Katla na Ladu

તૈયારી માટે ૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૫ લાડુ

 

સામગ્રી :

ઘી ૧૦૦ ગ્રામ

ગુંદકણી ૨૦ ગ્રામ

ઘઉ નો કરકરો લોટ ૧/૪ કપ

ઘઉ નો જીણો લોટ ૧/૪ કપ

હળદર ચપટી

સુંઠ પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

કાટલા પાઉડર ૩ ટેબલ સ્પૂન

સુકુ નારિયળ ખમણ ૨ ટેબલ સ્પૂન

કાજુ ટુકડા ૧ ટેબલ સ્પૂન

બદામ ટુકડા ૧ ટેબલ સ્પૂન

ગોળ ખમણેલો ૧/૨ કપ

 

રીત :

એક પૅન માં ધીમા તાપે ૬૦ ગ્રામ જેટલુ ઘી ગરમ કરો.

 

એમા ઘઉ નો કરકરો લોટ અને જીણો લોટ, બન્ને એકીસાથે ઉમેરો અને આછો ગુલાબી સેકી લો.

 

એમા, હળદર, સુંઠ પાઉડર, કાટલા પાઉડર ઉમેરો અને હવે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે મધ્યમ તાપે સેકી લો.

 

પછી, સુકુ નારિયળ ખમણ, કાજુ ટુકડા, બદામ ટુકડા ઉમેરો અને વધુ ૩ થી ૪ મિનિટ માટે સેકી લો.

 

બધુ બરાબર સેકાય જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

બીજા એક પૅન માં ૪૦ ગ્રામ જેટલુ ઘી ગરમ કરો.

 

એમા ગુંદકણી ઉમેરો અને સાંતડી લો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે ઘીમાંથી સાંતડેલી ગુંદકણી કાઢી, તરત જ, તૈયાર કરેલા કાટલા ના મિક્સચર માં ઉમેરી, બરાબર મિક્સ કરી દો.

 

ગુંદકણી કાઢી લીધા પછી પૅન માં રહેલા ઘી માં ખમણેલો ગોળ ઉમેરો અને ગોળ ઓગળી જાય ફક્ત એટલું જ ગરમ કરો.

 

ઓગાળેલો આ ગોળ, તૈયાર કરેલા કાટલા ના મિક્સચર માં ઉમેરી, બરાબર મિક્સ કરી દો.

 

હવે, આ મિક્સચરમાંથી નાના નાના બોલ બનાવી લો.

 

ખાસ શિયાળામા, શરીર માટે ગરમી નો સ્ત્રોત, શક્તિદાયક, કાટલા ના લાડુ તૈયાર છે.

Preparation time 0 minute

Cooking time 20 minutes

Yield 5 Laddu

 

Ingredients:

Ghee 100g

Edible Gum 20g

Wheat Flour coarse ¼ cup

Wheat Flour fine ¼ cup

Turmeric Powder Pinch

Dried Ginger Powder 2 tbsp

Katla Powder 3 tbsp

Dry Coconut grated 2 tbsp

Cashew Nuts pieces 1 tbsp

Almond pieces1 tbsp

Jaggery grated ½ cup

 

Method:

Heat 60g Ghee. Add Wheat Flour coarse and Wheat Flour fine. Roast well to light brownish.

 

Add Turmeric Powder, Dried Ginger Powder, Katla Powder and continue roasting on medium flame for 3-4 minutes.

 

Add grated Dry Coconut Powder, Cashew Nuts pieces, Almond pieces and continue roasting for 3-4 minutes.

 

When all stuff is roasted well, switch off the flame.

 

In another pan, heat 40g Ghee. Add Edible Gum and fry and when it is fried, remove Gum from Ghee and add it to prepared Katla mixture.

 

In remaining Ghee after removing Edible Gum, add grated Jaggery and heat just to melt Jaggery and add melted Jaggery in prepared mixture. Mix very well.

 

Prepare number of balls of mixture.

 

Winter Special, Body Heating, Energising Katla Laddu is Ready.

દારીયા ના લાડુ / Dariya na Ladu / Roasted Chickpeas Laddu

 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

૬ નંગ

 

સામગ્રી :

દારીયા ની દાળ ૧ કપ

ઘી ૧/૨ કપ

ગોળ ખમણેલો ૨ ટેબલ સ્પૂન

દારીયા ની દાળ નો જીણો ભૂકો સજાવટ માટે

 

રીત :

બલેન્ડિંગ જારમાં દારીયા ની દાળ ને કરકરી પીસી લો. એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમાં ઓગાળેલું ઘી અને ગોળ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

તૈયાર થયેલું થોડું થોડું મિક્સચર લઈ પસંદ મુજબ સાઇઝ અને આકાર ના બોલ બનાવી લો.

 

બધા બોલ ઉપર દારીયા ની દાળ નો જીણો ભૂકો ભભરાવી સજાવો.

 

તાજે તાજા પીરસો.

 

પૌષ્ટિક અને શક્તિદાયક લાડુ આરોગો અને શિયાળાની ઠંડી સામે શરીરને રક્ષણ આપો.

 

Prep.10 min.

Servings 6

Ingredients:

Roasted Chickpeas (Dariya)-skinned and split 1 cup

Ghee ½ cup

Jaggery like thick powder (not lumps) 2 tbsp

Fine Powder of Roasted Chickpeas (skinned and split) for garnishing

Method:

Crush skinned and split Roasted Chickpeas in a dry blending jar or your mixer. Crush it to coarse texture. Remove in a bowl after crushing.

Add melted Ghee and Jaggery. Mix very well

Make number of balls of size and shape of your choice.

Sprinkle fine powder of Roasted Chickpeas.

Serve Fresh.

Can be stored in dry and normal temperature place.

Enjoy Simple, Healthy and Energetic Laddu in Indian Winter.

તલવટ ના લાડુ / Talvat na Ladu / Sesame Seeds Laddu

 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

૫ લાડુ

 

સામગ્રી :

લાલ તલ ૧ કપ

ગોળ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ઘી ૨ ટેબલ સ્પૂન

ખમણેલું નારિયળ ૨ ટેબલ સ્પૂન

કિસમિસ ૨ ટેબલ સ્પૂન

કાળી સુકી દ્રાક્ષ ૧ ટેબલ સ્પૂન

કાજુ ટુકડા ૧ ટેબલ સ્પૂન

બદામ ની કતરણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

લાલ તલ અને ગોળ મીક્ષરની એક જારમાં એકીસાથે લો. બરાબર પીસી લો. એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમાં, ઘી, ખમણેલું નારિયળ, કિસમિસ, કાળી સુકી દ્રાક્ષ, કાજુ ટુકડા અને બદામ ની કતરણ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરી લો.

 

તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી પસંદ મુજબ આકાર અને સાઇઝ ના બોલ બનાવી લો.

 

વ્રત-ઉપવાસ દરમિયાન તતંદુરસ્તી જાળવો. તલવટ ના પૌષ્ટિક લાડુ આરોગો.

 

Prep.10 min.

Yield 5 Laddu

Ingredients:

Sesame Seeds Red 1 cup

Jaggery 2 tbsp

Ghee 2 tbspContinue Reading

error: Content is protected !!