ગાર્લીક સ્પીનાચ સૂપ / Garlic Spinach Soup

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

લસણ ની કળી ફોતરાં સાથે ૧ લસણ ની

ડુંગળી ટુકડા કાપેલા ૧

પાલક ૧ બાઉલ

મરચા સમારેલા ૧

માખણ ૨ ટેબલ સ્પૂન

કેપ્સિકમ જીણા સમારેલા ૧

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

બેસિલ ના પાન ૫-૬

લીંબુ ૧/૨

કૉર્ન ફ્લૉર સ્લરી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

સજાવટ માટે તુલસી ના ૨-૩ પાન

 

રીત :

એક વાયર મેશ ઉપર ફોતરા સાથે જ લસણ ની બધી કળી ગ્રીલ કરી લો.

 

બધી બાજુ બરાબર ગ્રીલ કરવા અને બળી ના જાય એ માટે થોડી થોડી વારે ફેરવતા રહીને ધીમા તાપે ગ્રીલ કરો.

 

બરાબર ગ્રીલ થઈ જાય એટલે તરત જ લસણ ની બધી કળી ફોલી અને મોટા ટુકડા સમારી લો.

 

એક પૅન માં ધીમા તાપે ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ માખણ ગરમ કરો.

 

એમા સમારેલું લસણ, ડુંગળી અને મરચા ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે પાલક ઉમેરો, બરાબર મિક્સ કરો અને ધીરે ધીરે હલાવતા રહી, ધીમા તાપે ૫ થી ૬ મિનિટ માટે પકાવો.

 

પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી એને, મીક્ષરની જારમાં લઈ લો. એમા, બેસિલ ના પાન અને ૧ કપ પાણી ઉમેરો. હાઇ સ્પીડ પર મીક્ષર ચલાવી, બરાબર મિક્સ કરી લો.

 

ગરણીથી ગાળીને પાણી કાઢી નાખો અને પાલક નું મિશ્રણ એક બાજુ રાખી દો.

 

બીજા એક પૅન માં ધીમા તાપે ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ માખણ ગરમ કરો.

 

એમા, સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે તૈયાર કરેલું પાલક નું મિશ્રણ ઉમેરો.

 

એમા, ઓરેગાનો, ચીલી ફલૅક્સ, મીઠુ અને કૉર્ન ફ્લૉર સ્લરી ઉમેરો અને ૪ થી ૫ મિનિટ માટે ધીમા તાપે થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો.

 

પછી, લીંબુ નો રસ ઉમેરો. હલાવીને મિક્સ કરો.

 

પછી એને એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

એની ઉપર ૩-૪ તુલસી ના પાન મુકી સજાવો.

 

ગરમા ગરમ પીરસો.

 

ચટાકેદાર ગાર્લીક સ્પીનાચ સૂપ પીઓ, ભુખ ઉઘાડો.

Preparation time 15 minutes

Cooking time 20 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Garlic Buds of 1 garlic

Onion chopped pcs of 1 onion

Spinach 1 bowl

Green Chilli chopped 1

Butter 2 tbsp

Capsicum finely chopped 1

Oregano 1 ts

Chilli Flakes 1 ts

Holy Basil Leaves 5-6

Lemon Juice of ½ lemon

Corn Flour Slurry 1 tbsp

Salt

Holy Basil Leaves to garnish 2-3

 

Method:

Use wire mash to grill whole Garlic Buds with skin. Grill on low flame while turning Garlic Buds to roast all sides. Then, peel all grilled Buds and chop in big pieces.

 

Heat 1 tbsp of Butter in a pan on low flame. Add chopped Garlic, Onion and Green Chilli. When sautéed, add Spinach. Mix well and cook for 5-6 minutes on low flame while stirring. Remove the pan from the flame and leave it to cool down.

 

Then, take it in blending jar of mixer. Add Holy Basil Leaves. Add 1 cup of water. Blend it very well at high speed.

 

Strain it. Keep it a side.

 

Heat 1 tbsp of Butter in another pan on low flame. Add chopped capsicum. When sautéed, add prepared Spinach mixture. Add Oreagno, Chilli Flakes, Salt and Corn Flour Slurry. Stir it occasionally while on low flame for 4-5 minutes. Add Lemon Juice. Stir it and remove the pan from the flame.

 

Take it in a serving bowl.

 

Garnish with 2-3 Holy Basil Leaves.

 

Serve Hot.

 

Warm Up Appetite with Hot Garlic Spinach Soup…

લસણીયો રોટલો / Lasaniyo Rotlo / Garlic Rotla

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

તેલ ૩ ટેબલ સ્પૂન

લસણ સમારેલું ૨ ટેબલ સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

કેપ્સિકમ સમારેલા ૧/૨

ટમેટા સમારેલા ૧

હળદર ૧ ટી સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

લાલ મરચું પાઉડર ૨ ટી સ્પૂન

દહી ૧ કપ

રોટલા ભુકો કરેલા ૨

લીલી ડુંગળી સમારેલી ૨ ટેબલ સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

સજાવટ માટે ડુંગળી ની રિંગ અને સેકેલા મરચા

 

રીત :

એક પૅન માં મધ્યમ તાપે તેલ ગરમ કરો.

 

એમા સમારેલા લસણ, ડુંગળી, કેપ્સિકમ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે સમારેલા ટમેટા ઉમેરો.

 

ટમેટા નરમ થઈ જાય એટલે હળદર, મીઠુ અને લાલ મરચું પાઉડર ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરી લો.

 

પછી, દહી અને રોટલા નો ભુકો ઉમેરો. મધ્યમ તાપે પકાવતા બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, સમારેલી લીલી ડુંગળી અને ધાણાભાજી ઉમેરો. મિક્સ કરતાં કરતાં હજી ૨ મિનિટ માટે મધ્યમ તાપે પકાવો.

 

તાજો અને ગરમ ગરમ પીરસો.

 

સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક લસણીયો રોટલો. કાઠીયાવાડ નું પોતીકું ભોજન.

 

Preparation time 10 minutes

Cooking time 10 minutes

For 2 Persons

 

Ingredients:

Oil 3 tbsp

Garlic chopped 2 tbsp

Onion chopped 1

Capsicum chopped ½

Tomato chopped 1

Turmeric Powder 1 ts

Salt to taste

Red Chilli Powder 2 ts

Curd 1 cup

Rotla (Millet flat bread) 2

(crushed)

Spring Onion chopped 2 tbsp

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

 

Onion Rings and Roasted Green Chilli for garnishing.

 

Method:

Heat Oil in a pan on medium flame.

 

Add chopped Garlic, Onion and Capsicum.

 

When sautéed, add chopped Tomato.

 

When Tomato softens, add Turmeric Powder, Salt and Red Chilli Powder. Mix well.

 

Add Curd and crushed Rotla. Mix very well while continuing cooking on medium flame.

 

Add chopped Spring Onion and Fresh Coriander Leaves. Continue cooking while mixing for 2 more minutes.

 

Serve Fresh and Hot.

 

Enjoy Delicious and Healthy Garlic Rotla…

 

An Indigenous Kathiyawadi Meal…

લસણીયા બટેટા સેન્ડવિચ / Lasaniya Bateta Sandwich / Garlicious Potato Sandwich

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બટેટી / નાના બટેટા બાફેલા ૧૦

લસણ ૧/૨ કપ

લાલ મરચું પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧ ટી સ્પૂન

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

ધાણાભાજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

ચીઝ ક્યુબ ૪

બ્રેડ સ્લાઇસ ૪

માખણ ૨ ટેબલ સ્પૂન

સાથે પીરસવા માટે તળેલા ભુંગરા

 

રીત :

મીક્ષરની જારમાં લસણ, લાલ મરચું પાઉડર, ધાણાજીરું, ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ તેલ અને મીઠુ લો. થોડું પાણી ઉમેરો અને પીસી લઈ, જરા ઢીલી ચટણી બનાવો. એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

આ ચટણીમાં ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ તેલ અને ધાણાભાજી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

એમા, બાફેલી બટેટી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો. બટેટી છુંદાય ના જાય એ જોવું.

 

હવે, ૧ બ્રેડ સ્લાઇસ લો. એની એક બાજુ માખણ લગાવી દો.

 

એની ઉપર થોડી બટેટી ગોઠવી દો અને ૨ ચીઝ ક્યુબ મુકી દો.

 

બીજી ૧ બ્રેડ સ્લાઇસ લઈ, એની એક બાજુ માખણ લગાવી દો અને બ્રેડ સ્લાઇસ પર ગોઠવેલી બટેટીની ઉપર મુકી દો.

 

આ રીતે બીજી સેન્ડવિચ પણ તૈયાર કરી લો.

 

પસંદ મુજબ નરમ કે આકરી ગ્રીલ કરી લો.

 

તળેલા ભુંગરા સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

વરસાદી મોસમમાં કશુંક તીખું તમતમતું અને મસાલેદાર ખાવાનું મન થાય છે ને..!!

 

લો, આ રહી લસણીયા બટેટા સેન્ડવિચ.

Preparation time 15 minutes

Cooking time 10 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

Baby Potato boiled 10

Garlic ¼ cup

Red Chilli Powder 2 tbsp

Coriander-Cumin Powder 1 ts

Oil 1 tbsp

Salt to taste

Fresh Coriander Leaves 2 tbsp

Cheese cubes 4

Bread slices 4

Butter 2 tbsp

 

Fried Fryums Pipes for serving.

 

Method:

Take in wet grinding jar of your mixer, Garlic, Red Chilli Powder, Coriander-Cumin Powder, ½ tbsp of Oil and Salt. Add little water. Grind to prepare somehow thin chutney.

 

Remove prepared chutney in a bowl.

 

Add ½ tbsp of Oil and Fresh Coriander Leaves. Mix well.

 

Add boiled Baby Potato and mix well. Please don’t mash Baby Potato.

 

Take 1 slice of Bread. Apply Butter on one side of it. Arrange some of prepared spiced Baby Potato on it. Put 2 cubes of Cheese on it. Apply Butter on 1 more slice of Bread and cover the stuff with it.

 

Repeat to prepare another set.

 

Grill the sandwich to soft or crunchy of your choice.

 

Serve Hot with Fried Fryums Pipes on a side of the plate.

 

Rain Want You to Eat Something Hot and Spicy…

 

Say Yessss…with…

 

Garlicious Potato Sandwich…

error: Content is protected !!