લીલા ચણા ના વડા / જીંજરા ના વડા / Lila Chana na Vada / Jinjra na Vada / Fresh Chickpeas Fritters

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

જીંજરા ૧ કપ

મરચા ની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

હિંગ ચપટી

મરી પાઉડર ૧/૪ ટી સ્પૂન

વરિયાળી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

તલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ નો રસ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ધાણાભાજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

બેસન ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

તળવા માટે તેલ

સાથે પીરસવા માટે લીલી ચટણી

 

રીત :

મીક્ષરની જારમાં જીંજરા લો. પીસી લઈ, એકદમ જીણી પેસ્ટ બનાવી લો. એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમા, મરચા ની પેસ્ટ, હિંગ, મરી પાઉડર, વરિયાળી પાઉડર, તલ, ખાંડ, લીંબુ નો રસ, ધાણાભાજી અને મીઠુ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, બેસન ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો. બેસન ના ગઠાં ના રહી જાય એ ખાસ જોવું.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે મધ્યમ તાપે તેલ ગરમ કરો.

 

તૈયાર કરેલા મિક્સચરના નાના નાના લુવા ગરમ તેલમાં તળવા માટે મુકો. અધકચરા તળી લો અને કોરા અને સાફ કાગળ ઉપર ૪ થી ૫ મિનિટ માટે રાખી દો.

 

એક પછી એક, બધા વડાને બે હથેળી વચ્ચે હળવેથી દબાવી, ચપટા બનાવી લો.

 

હવે ફરી આ બધા વડા ગરમ તેલમાં જરા આકરા તળી લો. બન્ને બાજુ બરાબર તળવા માટે બધા વડા, થોડી વારે તેલમાં ઉલટાવો.

 

તળાય જાય એટલે એક સર્વિંગ પ્લેટ પર અલગ અલગ મુકી, ગોઠવો.

 

દરેક વડા ઉપર લીલી ચટણી ના ટીપા મુકી સજાવો.

 

સર્વિંગ પ્લેટ પર ક બાજુ થોડી લીલી ચટણી મુકો.

 

ગરમા ગરમ પીરસો.

 

સહકર્મચારીઓ સાથે શેર કરવા ઓફીસે પણ લઈ જાઓ.

 

વાહ.. કેટલો સરસ મુલાયમ અને તાજગીભર્યો સ્વાદ છે..!!!

Preparation time 5 minutes

Cooking time 15 minutes

For 2 Persons

 

Ingredients:

Fresh Chickpeas 1 cup

Green Chilli Paste 1 tbsp

Asafoetida Powder Pinch

Black Pepper Powder ¼ ts

Fennel Seeds Powder 1 ts

Sesame Seeds 1 tbsp

Sugar 1 ts

Lemon Juice 1 tbsp

Fresh Coriander Leaves 2 tbsp

Gram Flour 2 tbsp

Salt to taste

Oil to deep fry

Green Chutney for serving.

 

Method:

Take Fresh Chickpeas in a wet grinding jar of your mixer. Grind it to fine paste.

 

Remove it in a bowl. Add Green Chilli Paste, Asafoetida Powder, Black Pepper Powder, Fennel Seeds Powder, Sesame Seeds, Sugar, Lemon Juice, Fresh Coriander Leaves and Salt. Mix very well. Add Gram Flour and mix very well. Make sure not to leave lumps of Gram Flour.

 

Heat Oil to deep fry on medium flame. Put number of lumps of prepared mixture in heated Oil. Deep fry partially. Remove from Oil.

 

Leave them on dry and clean paper for 4-5 minutes.

 

One by one, press lightly between two palms to flatten.

 

Deep fry again in heated Oil. Turn over when needed to fry all around.

 

Arrange them on a serving plate.

 

Garnish with droplets of Green Chutney on each.

 

Serve Hot with Green Chutney a side on serving plate.

 

Or Take Away to Work Place to Share with Workmates.

 

Wow…What a Creamy and Fresh Taste…

 

Make More Friends with Fresh Chickpeas Fritter…

લીલા ચણા ની ભાખરવડી / જીંજરા ની ભાખરવડી / Lila Chana ni Bhakharvadi / Jinjra ni Bhakharvadi

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨૦ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

લોટ માટે :

મેંદો ૧/૨ કપ

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

 

પુરણ માટે :

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

હિંગ ચપટી

આદુ નાનો ટુકડો ૧

મરચા ૩

જીંજરા ૧ કપ

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

તજ-લવિંગ પાઉડર ચપટી

સીંગદાણા પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

તલ પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

વરિયાળી પાઉડર ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ ૧/૨

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

તળવા માટે તેલ

સાથે પીરસવા માટે લીલી ચટણી અને ટોમેટો કેચપ

 

રીત :

લોટ માટે :

એક બાઉલમાં મેંદો લો. એમા મીઠુ અને તેલ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઇ, નરમ લોટ બાંધી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

પુરણ માટે :

મીક્ષરની જારમાં જીંજરા, આદુ અને મરચા લો અને કરકરું પીસી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમા હિંગ ઉમેરો.

 

પીસેલા જીંજરા અને મીઠુ ઉમેરો. થોડી વાર માટે પકાવો.

 

પછી એમા, ગરમ મસાલો, તજ લવિંગ પાઉડર, સીંગદાણા પાઉડર, તલ પાઉડર, વરિયાળી પાઉડર, ખાંડ, લીંબુ નો રસ અને ધાણાભાજી ઉમેરો. થોડી વાર માટે ધીમા તાપે પકાવતા બરાબર મિક્સ કરો.

 

પુરણ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

ભાખરવડી બનાવવા માટે :

બાંધેલા લોટમાંથી એક નાનો લુવો લો અને ગોળ રોટલી વણી લો.

 

એની ઉપર, તૈયાર કરેલા પુરણ નું  પાતળું થર પાથરી દો.

 

પછી, એને વાળીને રોલ બનાવી લો અને રોલના નાના નાના ટુકડા કાપી લો.

 

બાંધેલા બધા લોટ અને પુરણ વડે, આ રીતે રોલ બનાવી, કાપી, ભાખરવડી ના ટુકડા તૈયાર કરી લો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે મધ્યમ તાપે તેલ ગરમ કરો.

 

વારાફરતી, ભાખરવડીના બધા ટુકડા જરા આકરા તળી લો. બધી બાજુ બરાબર તળવા માટે થોડી વારે તેલમાં ઉલટાવો.

 

તળાય જાય એટલે તેલમાંથી કાઢી લઈ,  કીચન ટીસ્યુ ઉપર, એકબીજાથી અલગ અલગ રાખી દો. જેથી, વધારાનું તેલ ટીસ્યુમાં સોસાય જશે અને બધી ભાખરવડી ઠરી પણ જશે.

 

અસલી સ્વાદ માણવા માટે તાજી અને ગરમ પીરસો.

 

પસંદ મુજબ ચા કે કોફી સાથે આ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક ભાખરવડી ની મજા લો.

Preparation time 15 minutes

Cooking time 15 minuts

Servings 20

 

Ingredients:

For Dough:

Refined White Wheat Flour (maida) ½ cup

Oil 1 tbsp

Salt to taste

 

For Stuffing:

Oil 1 tbsp

Asafoetida Powder Pinch

Ginger 1 pc

Green Chilli 3

Green Chickpeas 1 cup

Salt to taste

Garam Masala ½ ts

Cinnamon- Clove Powder Pinch

Peanuts Powder 2 tbsp

Sesame Seeds Powder 1 tbsp

Fennel Seeds Powder ½ tbsp.

Sugar 1 ts

Lemon ½

Fresh Corinder Leaves 1 tbsp

Oil to deep fry

 

Green Chutney and Tomato Ketchup for serving

 

Method:

Take all listed ingredients for Dough in a bowl. Add water as needed and knead soft dough. Keep a side.

 

Take Green Chickpeas, Ginger and Green Chilli in a wet grinding jar of mixer. Crush to coarse.

 

Heat Oil in a pan. Add Asafoetida Powder.

 

Add crushed Green Chickpeas and Salt. Cook for a while.

 

Add Garam Masala, Cinnamon-Clove Powder, Peanuts Powder, Sesame Seeds Powder, Fennel Seeds Powder, Sugar, Lemon Juice and Fresh Coriander Leaves. Mix very well while cooking on low flame for a while. Stuffing is ready. Leave it to cool off.

 

Pinch a small lump of prepared dough. Roll it in a round shape. Make a layer of prepared stuffing on it. Wrap it to make a roll. Cut the roll in small pices.

 

Repeat for all dough and stuffing.

 

Heat Oil on medium flame. Deep fry all pieces. Flip occasionally to fry all sides well. Deep fry all pieces to brownish.

 

After removing from Oil, put them separate on tissue papers to get excess oil absorbed and cool off.

 

Serve Fresh and Hot for best taste.

 

Prepare Tea or Coffee of your taste to escort this deliciously healthy Bhakharwadi.

સ્વીટ સીસમ બાઇટ / કાળા તલ નો પાક / Sweet Sesame Bite / Kala Tal no Pak

તૈયારી માટે ૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૧૨-૧૫ નંગ

 

સામગ્રી :

કાળા તલ ૧ કપ

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

કન્ડેન્સ મીલ્ક ૨૦૦ મિલી

સજાવટ માટે પીસ્તા

 

રીત :

એક નોન-સ્ટીક પૅન ધીમા તાપે ગરમ કરો.

 

એના ઉપર કાળા તલ નાખી, ધીમા તાપે કોરા જ સેકી લો. બળી ના જાય એ ખાસ કાળજી રાખો. ફક્ત સુકા અને કરકરા થઈ જાય એવા જ સેકવાના છે.

 

પછી, સેકેલા કાળા તલ, મીક્ષરની જારમાં લઈ લો અને પીસી લઈ, જાડો પાઉડર તૈયાર કરી લો.

 

એક મોલ્ડ પ્લેટ પર ઘી લગાવી તૈયાર રાખો.

 

એક પૅન માં ધીમા તાપે ઘી ગરમ કરો,

 

એમા, તૈયાર કરેલો કાળા તલનો પાઉડર ઉમેરો અને ધીરે ધીરે સતત હલાવી, ઘીમાં સેકી લો.

 

પછી, કન્ડેન્સ મીલ્ક ઉમેરો અને ઘાટુ થઈ જાય ત્યા સુધી સતત ધીરે ધીરે હલાવતા રહો.

 

ઘાટુ થઈ જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને તૈયાર થયેલું મીશ્રણ, ઘી લગાવી, તૈયાર રાખેલી મોલ્ડ પ્લેટમાં સમથળ પાથરી દો. ઠંડુ થવા થોડી વાર માટે રાખી મુકો.

 

સજાવટ માટે એની ઉપર થોડા પીસ્તા છાંટી દો.

 

પસંદ મુજબ સાઇઝ અને આકારના ટુકડા કાપી લો.

 

સ્વીટ સીસમ બાઇટ મમળાવતા મમળાવતા પતંગ મહોત્સવ નો આનંદ લુટો.

Preparation time 0 minutes

Cooking time 15 minutes

Yield 12-15 pcs

 

Ingredients:

Sesame Seeds black 1 cup

Ghee 1 tbsp

Condensed Milk 200 ml

Pistachio for garnishing

 

Method:

Pre-heat a non-stick pan on low flame. Roast black Sesame Seeds in pre-heated pan on low flame. Take care of not burning. Just roast to make them dry and crunchy. Leave it to cool down.

 

Take roasted black Sesame Seeds in a dry grinding jar of mixer. Grind it to coarse powder.

 

Grease with Ghee a mould plate.

 

Heat Ghee in a pan on low flame. Add black Sesame Seeds Powder. Stir and roast in Ghee. Add Condensed Milk. Stir slowly and continuously on low flame until it thickens.

 

Set prepared mixture in a greased mould plate. And leave it to cool down.

 

Sprinkle Pistachio for garnishing.

 

Cut in pieces of size and shape of choice.

 

Celebrate Kite Festival Munching Sweet Sesame Bite…

ઇન્સ્ટન્ટ પનિયરમ / પડ્ડુ / Instant Paniyaram / Paddu

 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૩ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

બ્રેડ સ્લાઇસ ૩

ભાત ૧/૨ કપ

રવો / સૂજી ૧/૪ કપ

ચણાનો લોટ ૧/૪ કપ

દહી ૧/૨ કપ

ચોખાનો લોટ ૧/૪ કપ

ડુંગળી સમારેલી ૧

લીલા મરચાં સમારેલા ૧ ટી સ્પૂન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

આદુ ખમણેલો ૧ ટી સ્પૂન

લીમડો સમારેલો ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તેલ શેલો ફ્રાય માટે

ચટણી અથવા સાંભાર

 

રીત :

બ્રેડ સ્લાઇસ ની કડક કિનારી કાપી નાખો.

 

બ્રેડ સ્લાઇસ, ભાત, રવો, ચણાનો લોટ, ચોખાનો લોટ અને દહી. આ બધુ ગ્રાઈન્ડિંગ જારમાં લઈ જીણું પીસી લો.

 

પછી એને એક પૅન માં લો.

 

એમાં સમારેલી ડુંગળી, લીલા મરચાં, જીરું, ખમણેલો આદુ, લીમડો, ધાણાભાજી અને મીઠું ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરી લો. ખીરું તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

પનિયરમ પૅન ના બધા મોલ્ડ માં તેલ લગાવી દો. ધીમા તાપે પૅન ગરમ કરી લો.

 

ગરમ થયેલ પૅન ધીમા તાપ પર જ રાખી બધા મોલ્ડમાં તૈયાર કરેલું ખીરું ભરી દો. બધા મોલ્ડ ૩/૪ જેટલા જ ભરવા. બાકીની જગ્યા પનિયરમ ફૂલવા માટે જોશે.

 

નીચેની બાજુ આછી ગુલાબી સેકાઇ જાય (આશરે ૫ થી ૭ મિનિટ લાગશે) એટલે બધા પનિયરમ મોલ્ડમાં ઉલટાવી દો. તુટે નહીં એ કાળજી રાખવી.

 

ફરી, નીચેની બાજુ આછી ગુલાબી સેકાઇ જાય (આશરે ૫ થી ૭ મિનિટ લાગશે) ત્યા સુધી ધીમા તાપે રાખો.

 

આ રીતે બંને બાજુ સેકાય જાય એટલે બધા પનિયરમ મોલ્ડમાંથી કાઢી એક સર્વિંગ પ્લેટ પર ગોઠવી દો.

 

નારિયળની ચટણી અથવા સાંભાર સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

પૌષ્ટિક અને સંતોષકારક સાઉથ ઇંડિયન નાસ્તા.. પનિયરમ.. સાથે વ્યસ્ત દિવસની શુભ શરૂઆત કરો..

 

Prep.10 min.

Cooking time 10 min.

Qty. 3 Plates

Ingredients:

Bread Slices 3

Steamed or Boiled Rice ½ cup

Semolina ¼ cupContinue Reading

ગ્રેનોલા બાર / Granola Bars

 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૫ બાર

 

સામગ્રી :

ખાંડ ૧/૪ કપ

મધ ૧/૪ કપ

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ઓટ્સ ૧ કપ

બદામ ૧/૪ કપ

અખરોટ ૧/૪ કપ

સીંગદાણા ૧/૪ કપ

સૂકા નારિયળનું ખમણ ૧/૪ કપ

સનફ્લાવર ના બી ૧ ટેબલ સ્પૂન

પંપકિન (કોળું) ના બી ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

ધીમા તાપે નોન-સ્ટિક પૅન ગરમ કરો.

 

ઓટ્સ, બદામ, અખરોટ, સીંગદાણા,સૂકા નારિયળનુ ખમણ, સનફ્લાવર ના બી અને પંપકિન ના બી ને એક પછી એક, અલગ અલગ સેકી લો.

 

કોઈ પણ સામગ્રી બળી ના જાય એ ખાસ કાળજી રાખવી.

 

ધીમા તાપે નોન-સ્ટિક પૅન ગરમ કરો. એના પર માખણ, ખાંડ અને મધ મુકો. ખાંડ ઓગળીને જરા જાડુ મિશ્રણ થવા લાગે એટલે તાપ બંધ કરી દો અને બધી સેકેલી સામગ્રી ઉમેરી દો. બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

એક બેકિંગ ડીશ પર સિલ્વર ફોઈલ ગોઠવી દો. એની ઉપર તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ગોઠવી દો. તવેથા વડે બેકિંગ ડીશ પર મિશ્રણને હળવે હળવે દબાવી સમથળ પાથરી દો.

 

ઓવન પ્રી-હીટ કરી લો. ૧૫૦° પર ૧૦ મિનિટ માટે બેક કરી લો.

 

ઓવેનમાંથી બહાર કાઢી લઈ ઠંડુ થવા માટે ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

પસંદ મુજબ સાઇઝ અને આકારના ટુકડા કાપી લો.

 

તાજા જ પીરસો યા તો એર ટાઇટ બરણીમાં ભરી દો.

 

Prep.5 min.

Cooking 20 min.

Qty. 5 Bars

Ingredients:

Sugar ¼ cup

Honey ¼ cup

Butter 1 tbspContinue Reading

કોથમીર કી કલી / Kothmir ki Kali

 

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

રોટલી ૪

બટેટા બાફેલા અને છુંદેલા ૨

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લસણની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧/૨ કપ

ટોમેટો કેચપ ૧/૨ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ

માખણ, સેકવા માટે

ટૂથપિક

 

રીત :

એક પૅન માં માખણ ધીમા તાપે ગરમ કરો. એમાં લસણની પેસ્ટ અને સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો. સાંતડી લો.

 

એમાં બાફેલા અને છુંદેલા બટેટા, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર, ગરમ મસાલો, મીઠું ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલો ટોમેટો કેચપ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

૧/૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલી ધાણાભાજી ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

તાપ પરથી પૅન હટાવી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

સપાટ તવો ગરમ કરો.

એના ઉપર એક રોટલી મુકો.

 

એ રોટલી ઉપર ટોમેટો કેચપ લગાવો અને તૈયાર કરેલા બટેટાના મિશ્રણનું પાતળું થર બનાવો.

 

એની ઉપર બીજી રોટલી મુકો.

 

એની ઉપરની બાજુ માખણ લગાવો અને તવા પર ઉલટાવો. ફરી, ઉપરની બાજુ માખણ લગાવો અને તવા પર ઉલટાવો. ધીમા તાપે બન્ને બાજુ કરકરી સેકી લો.

 

સેકાય જાય એટલે સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લો.

 

એને ચોરસ ટુકડાઓમાં કાપી લો.

 

દરેક ટુકડામાં એક-એક ટૂથપિક ખુંચાડી દો.

 

દરેક ટુકડો ટોમેટો કેચપમાં જબોળો અને ધાણાભાજી થી કોટ કરી લો.

 

તરત જ પીરસો.

 

સરળ.. સ્વાદિષ્ટ.. રસીલી.. કોથમીર કી કલી..

 

Prep.15 min.

Cooking time 10 min.

for 2 Persons

Ingredients:

Roti 4

Potato boiled and mashed 2

Butter 1 tbspContinue Reading

રાજકોટ સ્પેશિયલ ચટણી / Rajkot Special Chutney / Rajkot Special Spice Peanut Chutney

 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

૧ બાઉલ

 

સામગ્રી :

સીંગદાણા ૧ કપ

લીલા મરચાં તીખા ૫

લીંબુ નો રસ ૨ ટેબલ સ્પૂન

અથવા

સાઈટ્રિક એસિડ ૧/૪ ટેબલ સ્પૂન

હળદર ચપટી

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

આશરે ૧ કલાક માટે સીંગદાણા પલાળી દો. પછી, પાણી કાઢી નાખો.

 

મીક્ષર ની જારમાં, પલાળેલા સીંગદાણા, તીખા લીલા મરચાં, લીંબુ નો રસ અથવા સાઈટ્રિક એસિડ (આ ૨ માંથી કોઈ પણ ૧ જ લેવું), હળદર અને મીઠું ઉમેરો.

 

પાણી ની જરૂર નથી.

 

એકદમ પીસી લઈ, જીણી પેસ્ટ બનાવી લો. ચટણી તૈયાર છે.

 

એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

અતિ પ્રખ્યાત એવી રાજકોટ સ્પેશિયલ ચટણી.

 

Prep.5 min.

Qty. 1 Bowl

Ingredients:

Peanuts 1 cup

Green Chilli very hot 5

Lemon Juice 2 tbspContinue Reading

પ્રોટીન પાઉડર અને મિલ્ક શેક / Protein Powder and Milk Shake

 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨૫૦ ગ્રામ

 

સામગ્રી :

પ્રોટીન પાઉડર માટે :

સોયા બીન્સ ૧/૨ કપ

ઘઉ ૧/૨ કપ

દારીયા ની દાળ ૧/૨ કપ

કાજુ ૧/૪ કપ

બદામ ૧/૪ કપ

ખાંડ ૧/૪ કપ

કોકો પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

ડ્રિંકીંગ ચોકલેટ ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

મિલ્ક શેક માટે :

દૂધ ૧ કપ

ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

પ્રોટીન પાઉડર ૩ ટેબલ સ્પૂન

હેઝલનટ પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

બદામ ની કતરણ અને હેઝલનટ ની કતરણ

 

રીત :

પ્રોટીન પાઉડર માટે :

એક નોન-સ્ટિક પૅન ધીમા તાપે ગરમ કરો.

 

એની પર સોયા બીન્સ અને ઘઉ, કોરા સેકી લો.

 

સોયા બીન્સ અને ઘઉ, સેકાઈ ને આછા ગુલાબી થઈ જાય એટલે એમાં દારીયા ની દાળ, કાજુ અને બદામ ઉમેરો. ધીરે ધીરે હલાવતા રહી, ધીમા તાપે સેકો. કોઈ સામગ્રી બળીને કાળી ના થી જાય એ ખાસ કાળજી રાખવી. એ માટે ધીરે ધીરે સતત હલાવતા રેવું.

 

બધુ બરાબર સેકાય જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

સેકેલી સામગ્રી મોટી પ્લેટ અથવા સૂકા કપડાં ઉપર પાથરી દો અને ઠંડા થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, આ બધી સામગ્રી ગ્રાઈન્ડિંગ જારમાં લો. એમાં ખાંડ ઉમેરો. એકદમ જીણું પીસી લો અને એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમાં, કોકો પાઉડર અને ડ્રિંકીંગ ચોકલેટ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

પ્રોટીન પાઉડર તૈયાર છે.

 

એક એરટાઇટ બરણીમાં ભરી દો. જરૂર હોય ત્યારે ઉપયોગમાં લો.

 

મિલ્ક શેક માટે :

એક પૅન માં દૂધ લો અને મધ્યમ તાપ પર મુકો.

 

દૂધ જરા ગરમ થાય એટલે એમાં ખાંડ અને ૩ ટેબલ સ્પૂન જેટલો પ્રોટીન પાઉડર ઉમેરો. મિક્સ કરો.

 

દૂધ બરાબર ઉકળી જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને હુંફાળું થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, એમાં હેઝલનટ પેસ્ટ ઉમેરી, બ્લેંડર ફેરવી બરાબર મિક્સ કરી લો.

 

હવે એને એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં લો.

 

એને બદામ ની કતરણ અને હેઝલનટ ની કતરણ વડે સજાવો.

 

જાતે જ બનાવેલ પ્રોટીન પાઉડર નું અસલી પ્રોટીન અને પ્રોટીનયુક્ત મિલ્ક શેક થી તંદુરસ્તી જાળવો.

 

Protein Powder:

Prep.5 min.

Cooking time 15 min.

Yield 250 g.

Milk Shake:

Cooking time 5 min.

Qty. 1 Glass

Ingredients:

For Protein Powder:

Soya Beans ½ cup

Whole Wheat granules ½ cupContinue Reading

નવરત્ન ખીર / Navratna Kheer

 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૪ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

દૂધ ૫૦૦ મિલી

દૂધી ખમણેલી ૧/૨ કપ

મોરૈયો / સામો ૧/૪ કપ

સાબુદાણા ૧/૪ કપ

કાજુ ટુકડા ૧/૪ કપ

બદામ ની કતરણ ૧/૪ કપ

સૂકી ખારેક જીણી સમારેલી ૧/૪ કપ

કેસર ૫-૬ તાર

એલચી પાઉડર ચપટી

ખાંડ ૫ ટેબલ સ્પૂન

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

સજાવટ માટે બદામ ની કતરણ

 

રીત :

મોરૈયો અને સાબુદાણા ૧ કલાક માટે અલગ અલગ પલાળી દો. પછી, વધારાનું પાણી કાઢી નાખો.

 

એક પૅન માં ધીમા તાપે ઘી ગરમ કરો.

 

એમાં ખમણેલી દૂધી સાંતડી લો.

 

દૂધી બરાબર સાંતડાઇ જાય એટલે એમાં દૂધ, પલાળેલો મોરૈયો અને સાબુદાણા ઉમેરો. તાપ વધારીને મધ્યમ કરી દો.

 

થોડી થોડી વારે હલાવતા રહી ૫ થી ૭ મિનિટ માટે મધ્યમ તાપે ઉકાળો.

 

હવે એમાં, ખાંડ, કાજુ ટુકડા, બદામ ની કતરણ અને જીણી સમારેલી સૂકી ખારેક ઉમેરો.

 

થોડી થોડી વારે હલાવતા રહી ૩ થી ૪ મિનિટ માટે મધ્યમ તાપે ઉકાળવાનું ચાલુ રાખો.

 

એમાં, કેસર અને એલચી પાઉડર ઉમેરો અને થોડી થોડી વારે હલાવતા રહી ૧ થી ૨ મિનિટ માટે ઉકાળી લો.

 

ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, ૩૦ થી ૪૦ મિનિટ માટે ફ્રીજમાં રાખી દો.

 

સર્વિંગ બાઉલમાં લો. બદામ ની કતરણ છાંટી સજાવો.

 

એક અનોખી, નવરત્ન ખીર.

 

Prep.10 min.

Cooking time 15 min.

Servings 4

Ingredients:

Milk 500 ml

Bottle Gourd (Dudi) grated ½ cupContinue Reading

ગ્લોબલ ઉત્તપમ પ્લેટર / Global Uttapam Platter

 

તૈયારી માટે ૪૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૪ પ્લેટ

 

ભાગ-૧ કાચી રસમ :

સામગ્રી :

લીલા મરચાં આખા ૨

ડુંગળી સમારેલી ૧

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

આમલી નો પલ્પ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૨ ટી સ્પૂન

તલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

રસમ પાઉડર

પાણી ૨ કપ

 

વઘાર માટે :

તેલ, રાય, જીરું, લીમડો, સૂકા લાલ મરચાં

 

રીત :

લીલા મરચાંમાં કાપા પડી સેકી લો.

 

સેકેલા લીલા મરચાં, ડુંગળી અને ધાણાભાજી એક ખાંડણીમાં ખાંડી કરકરી પેસ્ટ બનાવી લો. એક વાટકામાં લઈ લો.

 

એમાં આમલીનો પલ્પ, ખાંડ, તલ, રસમ પાઉડર, મીઠું અને પાણી ઉમેરી બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં રાય, જીરું, લીમડો અને સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરો. તતડી જાય એટલે તૈયાર કરેલા રસમના મિશ્રણમાં આ વઘાર તરત જ ઉમેરી દો. બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

કાચી રસમ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

ભાગ-૨ અળસીના બી ની પોડી :

સામગ્રી :

સૂકા લાલ મરચાં ૭-૮

ચણા દાળ ૧/૨ કપ

અળસીના બી ૧/૨ કપ

અડદ દાળ ૧/૪ કપ

સૂકા નારિયળ નો પાઉડર ૧/૨ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

વઘાર માટે ::

તેલ, રાય, હિંગ, લીમડો

 

રીત :

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં રાય, હિંગ અને લીમડો ઉમેરો. તતડે એટલે એમાં સૂકા લાલ મરચાં, ચણા દાળ, અડદ દાળ, અળસીના બી, સૂકા નારિયળ નો પાઉડર અને મીઠું ઉમેરો.

 

ધીમા તાપે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે હલાવી ને પકાવો.

 

પછી, ઠંડુ થવા રાખી મુકો.

 

પછી, ગ્રાઈન્ડરમાં પીસી લો.

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

ભાગ-૩ ઉત્તપમ :

ખીરા માટે :

સામગ્રી :

ચોખા ૩ કપ

અડદ દાળ ૧ કપ

દહી ૪ કપ

મીઠું

 

રીત :

ચોખા અને અડદ દાળ આશરે ૭ કલાક માટે અલગ અલગ પાણીમાં પલાળો. પછી ગરણીથી પાણી કાઢી નાખો.

 

ગ્રાઈન્ડિંગ જારમાં પલાળેલા ચોખા લો. એમાં ૩ કપ દહી ઉમેરો. કરકરું પીસી લો. એક મોટા વાટકામાં લઈ લો.

 

ગ્રાઈન્ડિંગ જારમાં પલાળેલી અડદ દાળ લો. એમાં ૧ કપ દહી ઉમેરો. કરકરી પીસી લો. પીસેલા ચોખા સાથે મીક્ષ કરી દો.

 

આથા માટે ૫ થી ૬ કલાક માટે રાખી મુકો.

 

પછી એમાં મીઠું ઉમેરી બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

ખીરું તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

ઉત્તપમ માટે :

ઓગાળેલું માખણ

 

ગ્લોબલ ટૉપિન્ગ માટે :

૧. મેક્સીકન ઉત્તપમ ટોપીંગ માટે :

સામગ્રી :

કેપ્સિકમ સમારેલા ૧

મકાઇ ના દાણા બાફેલા ૨ ટેબલ સ્પૂન

સાલસા સૉસ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ચીઝ ખમણેલું ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

બધી સામગ્રી એક વાટકામાં લઈ બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

૨. થાઈ ઉત્તપમ ટોપીંગ (સોમ ટોમ સલાડ) :

સામગ્રી :

લસણ ૪-૫ કળી

તાજા લાલ મરચાં ૨-૩

ટમેટાં જીણા સમારેલા ૧

સોયા સૉસ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

આમલી નો પલ્પ ૧ ટેબલ સ્પૂન

કાચું પપૈયું ખમણેલું ૧ ટેબલ સ્પૂન

ફણસી અથવા લીલા વટાણા બાફેલા ૨ ટેબલ સ્પૂન

સેકેલા સીંગદાણા ૨ ટેબલ સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

લસણ, તાજા લાલ મરચાં, સોયા સૉસ, ખાંડ, આમલી નો પલ્પ અને જીણા સમારેલા ટમેટાં અડધા. આ બધુ ખાંડણીમાં લઈ એકદમ ખાંડી પેસ્ટ બનાવી લો. એક વાટકામાં લઈ લો.

એમાં ખમણેલું પપૈયું, જીણા સમારેલા ટમેટાં, બાફેલી ફણસી અથવા બાફેલા લીલા વટાણા, સેકેલા સીંગદાણા, ધાણાભાજી અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

૩. ચાઇનીઝ ઉત્તપમ ટોપીંગ (સેઝવાન પનીર) :

સામગ્રી :

આદુ ખમણેલો ૧ ટેબલ સ્પૂન

લસણ સમારેલું ૪-૫ કળી

લીલા મરચાં સમારેલા ૨-૩

ડુંગળી સમારેલી ૧

પનીર ક્યૂબ ૬-૭

સેઝવાન સૉસ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મરી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં ખમણેલો આદુ, સમારેલું લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરો. સાંતડાઇ જાય એટલે સમારેલી ડુંગળી, પનીર ક્યૂબ, સેઝવાન સૉસ અને મરી પાઉડર ઉમેરો. ધીમા તાપે ૨ થી ૩ મિનિટ માટે સાંતડો. અધકચરું જ પકાવવાનું છે. એકદમ નરમ ના થવા દેવું,

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

૪. ઇંડિયન ઉત્તપમ ટોપીંગ :

સામગ્રી :

પનીર ખમણેલું ૧/૪ કપ

હળદર ૧/૪ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં ખમણેલું પનીર, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર, ધાણાજીરું અને મીઠું ઉમેરો. સુકું કરકરું મિશ્રણ તૈયાર થઈ જાય ત્યાં સુધી મીક્ષ કરતાં રહી ધીમા તાપે પકાવો.

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

ઉત્તપમ બનાવવા માટે :

૧. ઉત્તપમ મેક્સીકન ટોપીંગ સાથે :

મધ્યમ તાપે જાડો સપાટ તવો ગરમ કરો. નોન-સ્ટિક તવા પર ઉત્તપમ બનાવવા સરળ પડશે.

 

તવા ઉપર તૈયાર કરેલું ખીરું ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું રેડો. તવેથા થી તવા પર ખીરાને ઝડપથી જાડા ગોળ આકારમાં ફેલાવી દો.

 

એના ઉપર મેક્સીકન ટોપીંગ છાંટી દો. તવેથા થી હળવેથી ટોપીંગ દબાવી ઉત્તપમ ઉપર બરાબર ગોઠવી દો.

 

નીચેની બાજુ અધકચરી સેકાય જાય એટલે ઉત્તપમની કિનારી ફરતે અને ઉત્તપમની ઉપર ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું માખણ રેડો.

 

પછી, ફક્ત ૩૦ થી ૪૦ સેકંડ માટે જ પકાવો.

 

ટોપીંગમાનું ચીઝ ઓગળી ના જાય એ માટે ઉથલાવવાની જરૂર નથી.

 

૨. ઉત્તપમ અન્ય ટોપીંગ સાથે :

મધ્યમ તાપે જાડો સપાટ તવો ગરમ કરો. નોન-સ્ટિક તવા પર ઉત્તપમ બનાવવા સરળ પડશે.

 

તવા ઉપર તૈયાર કરેલું ખીરું ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું રેડો. તવેથા થી તવા પર ખીરાને ઝડપથી જાડા ગોળ આકારમાં ફેલાવી દો.

 

એના ઉપર થાઈ ઉત્તપમ ટોપીંગ (સોમ ટોમ સલાડ) છાંટી દો. તવેથા થી હળવેથી ટોપીંગ દબાવી ઉત્તપમ ઉપર બરાબર ગોઠવી દો.

 

નીચેની બાજુ અધકચરી સેકાય જાય એટલે ઉત્તપમની કિનારી ફરતે અને ઉત્તપમની ઉપર ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું માખણ રેડો.

 

પછી, તરત જ તવેથા વડે ઉત્તપમને તવા પર ઉથલાવો.

 

પછી, ફક્ત ૩૦ થી ૪૦ સેકંડ માટે જ પકાવો.

 

ફરી, તવેથા વડે ઉત્તપમને તવા પર ઉથલાવો.

 

પછી, તરત જ સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લો.

 

આ જ રીતે ચાઇનીઝ ઉત્તપમ ટોપીંગ (સેઝવાન પનીર) અને ઇંડિયન ઉત્તપમ ટોપીંગ સાથે પણ ઉત્તપમ બનાવી લો.

 

કાચી રસમ અને અળસીના બી ની પોડી સાથે ગરમા ગરમ ઉત્તપમ પીરસો.

 

અસલી દક્ષિણ ભારતીય સ્વાદ માટે ઉત્તપમ સાથે નારિયળ ની ચટણી પણ પીરસી શકાય.

 

મેયોનેઝ અને કેચપ સાથે તો વળી અવનવો જ સ્વાદ માણવા મળશે.

 

મલ્ટિનેશનલ સ્વાદ સાથે જમાવેલી.. પરંપરાગત દક્ષિણ ભારતીય વાનગી ની જોડી..

 

કેવી લાગી..!!!???

 

Prep.45 min.

Cooking time 15 min.

Qty. 4 Plates

Part-1: Raw Rasam:

Ingredients:

Fresh Green Chilli whole 2

Onion chopped 1

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

Tamarind Pulp 2 tbsp

Sugar 2 ts

Sesame Seeds 1 tbsp

Salt to taste

Rasam Powder

Water 2 cup

For Tempering:

Oil, Mustard Seeds, Cumin Seeds, Curry Leaves, Dry Red Chilli

Method:

Roast Fresh Green Chilli. Pound roasted Green Chilli, Onion, Fresh Coriander Leaves. (Beat to coarse paste). Remove in a bowl. Add Tamarind Pulp, Sugar, Sesame Seeds, Rasam Powder. Salt and Water. Keep this mixture a side.

 

Heat Oil in a pan. Add Mustard Seeds, Cumin Seeds, Curry Leaves and Dry Red Chilli. When spluttered, pour this tempering in prepared Rasam mixture.

 

Leave it to cool down to be ready to serve.

 

Part-2: Flax Seeds Podi:

Ingredients:

Dry Red Chilli 7-8

Skinned and Split Bengal Gram ½ cup

Flax Seeds ½ cup

Skinned and Split Black Gram ¼ cup

Dry Coconut Powder ½ cup

Salt to taste

For Tempering:

Oil, Mustard Seeds, Asafoetida Powder, Curry Leaves

Method:

Heat oil In a pan. Add Mustard Seeds, Asafoetida Powder and Curry Leaves. When spluttered, Add Dry Red Chilli, Skinned and Split Bengal Gram, Skinned and Split Black Gram, Flax Seeds, Dry Coconut Powder and Salt. Stir and cook for 3-4 minutes on low flame. Leave it to cool down. Then crush it in the grinder.

 

Keep it a side to serve later.

 

Part-3: Uttapam:

Ingredients:

For Batter:

Rice 3 cup

Skinned and Split black Gram 1 cup

Curd 1 cup

Salt

Method For Batter:

For Batter: Soak Rice and Skinned-Split Black Gram separately for 7 hours. Then drain the water from both. Add  some Curd with Rice and grind it. Add some Curd with Skinned-Split Black Gram and grind it. Then mix both of them. Adjust batter consistency with adding curd and than . Leave batter for 5 to 6 hours for fermentation.

For Uttapam:

Butter melted ½ cup

 

For Global Toppings:

  1. Mexican Uttapam Topping:

Ingredients:

Capsicum chopped 1

Corn boiled 2 tbsp

Salsa Sauce 2 tbsp

Cheese grated 2 tbsp

Method:

Take all these ingredients in a bowl and mix well.

 

Keep a side for later use.

 

  1. Thai Uttapam Topping (Som Tom Salad):

Ingredients:

Garlic 4-5 buds

Fresh Red Chilli 2-3

Tomato chopped small 1

Soy Sauce 1 tbsp

Sugar 1 tbsp

Tamarind Pulp 1 tbsp

Raw Papaya grated 1 tbsp

French Beans or Cowpeas boiled 2 tbsp

Roasted Peanuts 2 tbsp

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

Salt to taste

Method:

Take Garlic, Fresh Red Chilli, Soy Sauce, Sugar, Tamarind Pulp and half chopped Tomato in a pounding pot and pound it to paste. Remove in a bowl after pounding. Add grated Papaya, chopped Tomato, boiled French Beans or Cowpeas, Roasted Peanuts, Fresh Coriander Leaves and Salt. Mix well.

 

Keep a side for later use.

 

  1. Chinese Uttapam Topping (Schezwan Cottage Cheese):

Ingredients:

Ginger grated 1 tbsp

Garlic chopped 4-5 buds

Green Chilli chopped 2-3

Onion chopped 1

Cottage Cheese cubes 6-7 cubes

Schezwan Sauce 1 tbsp

Black Pepper Powder 1 ts

Oil 1 tbsp

Method:

Heat oil in a pan. Add grated Ginger, chopped Garlic, chopped Green Chilli. When fried, add chopped Onion, Cottage Cheese cubes, Schezwan Sauce and Black Pepper Powder. Fry it for 2-3 minutes only on low flame. Should be partially cooked, don’t let it be soft.

 

Keep a side for later use.

 

  1. Indian Uttapam Topping:

Ingredients:

Cottage Cheese grated ¼ cup

Turmeric Powder  ¼ ts

Red Chilli Powder  ½ ts

Coriander-Cumin Powder ½ ts

Salt to taste

Oil 1 tbsp

Method:

Heat oil in a pan. Add grated Cottage Cheese, Turmeric Powder, Red Chilli Powder, Coriander-Cumin Powder and Salt. Mix well until it looks like dry coarse mixture.

 

Keep a side for later use.

Method:

For Uttapam with Mexican Uttapam Topping:

Heat thick flat pan on medium flame. Use of non-stick will make cooking easy.

 

Pour 1 tbsp of Uttapam Batter on the pan. Use flat cooking spoon to spread the Batter quickly in a thick and round shape. Sprinkle ingredients of Maxican Uttapam Topping. Press Toppings lightly with flat cooking spoon to settle it properly on Uttapam. When bottom side is partially cooked, pour ½ tbsp of butter around and on top of the Uttapam then let it be cooked for 30-40 seconds. Please don’t turn it over to avoid melting the cheese on the top.

 

For Uttapam with other toppings:

Heat thick flat pan on medium flame. Use of non-stick will make cooking easy.

 

Pour 1 tbsp of Uttapam Batter on the pan. Use flat cooking spoon to spread the Batter quickly in a thick and round shape. Sprinkle ingredients of one type of Topping. Press Toppings lightly with flat cooking spoon to settle it properly on Uttapam. When bottom side is partially cooked, pour ½ tbsp of butter around and on top of the Uttapam then turn over the Uttapam. Let it be cooked for 30-40 seconds. Turn over again and immediately remove it from the pan.

 

Repeat to prepare number of Uttapam with different Toppings.

 

Serve Uttapam with Raw Rasam and Flax Seeds Podi. To give authentic South Indian touch to taste, Coconut Chutney also can be served along with. Accompaniment of Mayonnaise and Ketch up will give additional flavour.

 

Enjoy Fusion of Multi-National Flavour with Traditional South Indian Uttapam Dish.

error: Content is protected !!